Homepage Verantwoording Handleiding Geschiedenis Beweegredenen Links Contact
Genealogische gegevens
Go to the English version

Links                     links

Hieronder wordt een aantal veel gebruikte digitale bronnen van Nederland en enkele van buiten Nederland vermeld. Het is geen uitputtende lijst van alle gebruikte internetbronnen.

Nederland algemeen

Centraal Bureau voor Genealogie In het bijzonder voor raadplegen van familieadvertenties en het opvragen van persoonskaarten

Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland   Op deze site staan in principe alle Joodse Nederlanders , zo mogelijk in hun laatste gezinsverband, laatste adres, beroepen e. die tijdens W.O. II vanuit Nederland weggevoerd en vermoord zijn.
   
Genlias  
Veel aktegegevens bevattend van plaatsen buiten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Oorlogsgravenstichting    Hier staan gegevens in van hen, die in W.O. II zijn omgekomen zowel in de concentratiekampen als zij, die gesneuveld zijn dan wel verzetstrijders, die het leven hebben verloren.


Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Amsterdam


Ashkenazi Amsterdam in the Eighteenth Century  Dit is een voorlopige lijst van de Ashkenazische Joodse inwoners van Amsterdam in de achttiende eeuw, welke werd voorbereid door Moshe Mossel in Jeruzalem en bevat de door hem veronderstelde familierelaties. Het bevat ongeveer tweederde van de totale  gemeenschap en wordt nog steeds bijgewerkt.

Begraven-verloven vanaf 1834 tot 1954Diemen, Muiderberg en Zeeburg
'Register der begrafenisverloven van het kerkbestuur (N.I.H.S) voor het doodgraverscollege tot het begraven op een Joodse begraafplaats.
Inclusief de zogenaamde 'Rijenboeken' m.b.t. Muiderberg bewerkt door Dave Verdooner.

Beth-Haim Begraafkaarten van de Portugees Israelitiesche Gemeente Amsterdam te Ouderkerk a/d Amstel. Op de uitgebreide begraafkaarten staan veelal complete gezinnen vermeld.

Bevolkingsregister van de in Amsterdam wonende Joden over de periode 1851 - 1853, soms bijgehouden tot in 1855, gedeeltelijk (supplementdelen) zelfs tot  in 1864 .
De gegevens zijn ingevoerd en gecontroleerd in de periode 1992 - 2005 door vele tientallen vrijwilligers onder leiding van Dave Verdooner.  

Huwelijken gesloten bij de Joodse Gemeente Amsterdam (N.I.H.S.) tussen 6 juli 1834 en 30 december 1937. Op basis van door Dave Verdooner gepleegd onderzoek, voor zover de gegevens nog voorhanden waren.

Stadsarchief Amsterdam Archiefbank.  Hier bevinden zich online o.m. archiefkaarten, gezinskaarten en marktkaarten. Voor opvragen scans moet een vergoeding betaald worden.

Den Haag 

Haags Gemeentearchief geboorte- huwelijks- en overlijdensakten

Rotterdam

Rotterdam gemeentearchief

Overig per provincie van Nederland gerangschikt.

Drenthe

Drenlias met alle gegevens van geboorte- huwelijks- en overlijdensakten met soms iets meer informatie dan bij Genlias

Digitaal Joods Monument Meppel Gegevens over families, die vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Meppel hebben gewoond.

Friesland

Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar

Historisch Centrum Leeuwarden

Gelderland

Streekarchief Bommelerwaard  Zaltbommel en omgeving. Originele akten en bevolkingsregisters.

Streekarchief Noord-west Veluwe Elburg, Ermelo, Hardewijk, Nunspeet,  Oldebroek

Groningen

Groninger archiefnet   w.o. de originele geboorte- huwelijks- en overlijdensakten van Appingedam

Historie Joods Groningen met de informatie van de Joodse begraafplaatsen van de stad Groningen


Limburg

geen

Noord-Brabant

Bergen op Zoom   

Brabants Historisch Informatie Centrum Gegevens van de hele provincie Noord - Brabant

Breda en omgeving. Stadsarchief Breda.

Den Bosch Stadsarchief 's-Hertogenbosch

Eindhoven

Roosendaal

Tilburg  Regionaal Archief

West Brabant w.o. Willemstad,  Zevenbergen

Noord-Holland

Alkmaar  Gezinskaarten

Kennemerland Digitale stamboom w.o. Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort. Gedeeltelijk originele akten

Overijssel

Almelo Originele huwelijks en overlijdensakten

Hengelo Originele akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters


Utrecht

Amersfoort archief Eemland originele geboorte- huwelijks - en overlijdensaktes

Zuid-Oost Utrecht w.o. Rhenen

Zeeland

Zeeuws archief

Buiten Nederland

under-construction

Dit gedeelte is nog verder onder constructie.