Homepage Verantwoording Handleiding Geschiedenis Beweegredenen Links Contact
Genealogische gegevens
Go to the English version
Beknopte handleiding gebruik database

Behandelde onderwerpen:

Gebruik zoekformulier
Opbouw  genealogische bestanden
Alfabetisering namen
Betekenis van (voor, na of ±)
Betekenis symbolen

Gebruik zoekformulier

Als men wil weten of een bepaalde naam  in het bestand voorkomt gaat men naar  "Genealogische gegevens". Men krijgt onderstaand overzicht:

 

In de linkerkolom staan zowel het "Totaal bestand" als de afzonderlijke stambomen vermeld. In de linkerkolom kan men aangeven in welke stamboom men wil kijken. De stamboom waarin men kan zoeken wordt in zwarte letters aangegeven zowel in de linkerkolom als bij de tekst geselecteerde stamboom. In bovenstaand voorbeeld is van Dam bestand geselecteerd.
Als men niet weet of een naam in een van de vermelde stambomen is genoemd, gebruik dan altijd
Totaal bestand daar alle afzonderlijke stambomen ook opgenomen zijn in het "Totaal bestand". Men heeft ook de mogelijkheid om in het zoekformulier Alle stambomen aan te klikken.
Zie ook  Alfabetisering namen
hieronder. 

Voornamen zijn gebaseerd op geboortenamen. en niet zoals mensen zich laten noemen (roepnamen).

Opbouw  genealogische bestanden

In het "Totaal bestand" zijn alle gegevens van de verzamelde personen vermeld. In de afzonderlijk vermelde stambomen staan alleen de gegevens van personen, die betrekking hebben op die betreffende stamboom. Dus, gegevens die in afzonderlijke stambomen zijn vermeld, zijn altijd ook in het "Totaal bestand" terug te vinden.  Per weergegeven stamboom is aangegeven wie de oudst bekende voorouder is, voor zover opgenomen op deze site. Deze is stamouder genoemd.

Bij zowel "Totaal bestand" als bij de afzonderlijke stambomen staat altijd vermeld wanneer de laatste "update" is ingebracht.

Van veel familienamen, waarvoor geen afzonderlijke stamboom wordt gepresenteerd, kunnen toch veel gegevens voorkomen in het
totaal bestand.
Van ruim 100 familienamen komen meer dan 100 personen voor in de genealogische gegevens.
Door gebruik te maken van "uitgebreid zoeken" in het 
totaal bestand  kan er ook gericht gezocht worden op afzonderlijke namen waarvoor geen aparte stamboom is opgesteld.
Sommige gezinnen, die niet opgenomen zijn in een van de afzonderlijke stambomen, kunnen daarom niet volledig weergegeven zijn.

Alfabetisering namen

De alfabetische volgorde van de namenindex in de database is gebaseerd op de Amerikaanse werkwijze. Met andere woorden "van Dam" is te vinden onder de letter V, "de Beer" onder de letter D.

Bij het vermelden van een achternaam in het "zoekscherm" bv. "van Dam"  intikken en niet "Dam" of "Dam, van". Dit is anders dan  in het Nederlandse taalgebied gebruikelijk is.  Zie voorbeeld bij Gebruik zoekformulier

Betekenis van (voor, na of ± )

In de genealogische gegevens komen regelmatig voor, na of ± voor. Hieronder een korte toelichting.

Voor

Indien bij data (vooral bij geboortedata) voor staat vermeld, betekent in nagenoeg alle gevallen dat een globale tijdsaanduiding van de geboortedata van de ouders is bepaald, gebaseerd op bijvoorbeeld de geboortedatum van het eerst bekende kind of de huwelijksdatum van betrokken ouders.
In deze gevallen is steeds aangenomen, dat bij geboorte kind of huwelijk ouders, de ouders minstens 20 jaar oud waren. Uiteraard is dit alleen aan de orde als er geen andere gegevens voorhanden zijn.

Na

Indien men na ziet, in de regel bij de overlijdensdatum, dan is bekend op basis van een aangegeven bron, dat het overlijden van betrokkene na een bepaalde datum ligt.

±

Indien men ± ziet vermeld dan is het ongeveer die datum/jaar. In dergelijke gevallen is het gegeven vaak ontleend aan een huwelijksakte.

Betekenis symbolen

Indien men klikt op het symbool kwartierstaat bij een naam, krijgt men alle directe voorouders van betrokkene te zien (kwartierstaat), uiteraard voor zover deze in het verzamelde gegevensbestand beschikbaar zijn.  Men kan ook een overzichtelijke grafische weergave te zien krijgen.

Bij het klikken op het symbool parenteel krijgt men afstammelingen van betrokkene te zien (parenteel). Deze mogelijkheid is ter wille van de overzichtelijkheid tot 2 generaties beperkt.
Bij het aanklikken van het symbool outline  bij een naam, krijgt men een beknopte weergave van alle nakomelingen.

Het zal duidelijk zijn, dat blauwe poppetjes man personen van het manlijk geslacht weergeven en de rode vrouwelijke personen vrouw.