Homepage Verantwoording Handleiding Geschiedenis Beweegredenen Links Contact
Genealogische gegevens
Go to the English version

Het onderzoek

En zo is het allemaal begonnen...

Startend eind jaren negentig zijn wij, Bertha en Max van Dam  Max en Bertha begonnen aan de hobbygenealogie. Aanvankelijk onderzochten wij (uiteraard) onze eigen families zoals van Dam, van Kleef, Bromet en Nabarro. Mede door vragen van anderen hebben we geleidelijk meer families uitgezocht. Verder is ook wel onderzoek gedaan naar families waarvan we relatief al veel naamdragers in ons bestand hadden zitten. 
Geen enkele stamboom zal ooit "af" komen. Er komen steeds weer nieuwe takken in beeld of er worden nieuwe bronnen ontsloten, die verder uitgezocht kunnen worden. Na ons beider persoonlijke ervaringen met de gevolgen van de grote decimering van onze families tijdens de Shoa, komen er gelukkig ook weer nieuwe takjes aan de kruin van de stamboom.

Wie zijn wij? Wat boeiden ons aan de genealogie en wat beoogden we?

Wij Bertha van Dam- Bromet (geboren 1941 in Amsterdam) en Max van Dam (geboren 1939 in Amsterdam) zijn aan het eind van de jaren negentig begonnen aan genealogie. 

Weinig afwetend van onze eigen families, begon langzamerhand het onderzoek naar onze wortels. In de begintijd enthousiast aangestoken door onze jongste zoon Jacob, die bij een werkbezoek aan Nederland een eerste onderzoek gestart was. In een aantal dagen hard werken had hij zowel in Groningen (van Dam familie) als in Amsterdam (Bromet familie) veel gegevens te voorschijn gehaald.

Doordat wij gepensioneerd waren, is het onderzoek van onze zoon Jacob door ons overgenomen. Het is een hobby waaraan wij beiden vanaf het begin met veel plezier aan hebben gewerkt en wat hier en daar symptomen heeft van een zekere verslaving.

Helaas is mijn vrouw Bertha op 18 september 2008 zeer onverwachts overleden.


Nog daags voor haar plotselinge overlijden hadden we afgesproken nu zo snel mogelijk ons uitgebreide genealogiemateriaal via internet aan iedereen ter beschikking te stellen, hetgeen nu via deze site gestalte heeft gekregen.
Voor de verantwoorde en ook kwalitatieve groei van ons genealogiemateriaal ben ik zeer veel dank verschuldigd aan Bertha.
Op deze weg ga ik nu alleen verder.


Zoals velen van ons, hadden we geleidelijk aan ook een wellicht onbereikbare wens ontwikkeld. Deze was bij ons, om
in samenwerking met andere onderzoekers,
in één database de hele Joodse gemeenschap vastgelegd te krijgen. Dit is een utopie, dat wisten we zelf ook wel.

Wel hoop ik dat deze database er toe bijdraagt dat bezoekers/bezoeksters van deze site meer gegevens over zijn/haar familie in beeld krijgen.
Bertha en ik hebben in onze vele contacten ervaren, dat juist bij onze eigen Joods Nederlandse generatie, van vlak voor of in het begin van de 2e
Wereldoorlog geborenen, veel gebrek aan informatie is over de eigen families.
Na WO II waren we wezen, half wezen en enkelen hadden het geluk nog de eigen ouders te hebben. In alle gevallen waren de families zeer gedecimeerd of bijna geheel weggevaagd.
Na WO II moest er weer gewerkt worden en opgebouwd worden en er was geen of weinig tijd om over het familieverleden te praten.  Bovendien hadden veel volwassen overlevenden weinig behoefte om er over te praten met de kinderen van toen.
De Joodse kinderen van toen hadden destijds en hebben ook nu nauwelijks mensen, die van nature door de verwantschap iets konden vertellen. Dit werd nog versterkt doordat velen niet meer woonden in hun voormalige woonomgeving.

Meer dan eens komt het voor tijdens het uitzoeken van families dat dichtbij gerelateerde familieleden worden gevonden, zoals een neef/nicht, achterneef/nicht. Voor velen van ons is dat een grote belevenis. 
In ons databestand zijn gelukkig weer heel veel stukken te vinden van zich weer uitbreidende Joodse families in vooral Israel en Nederland.


Graag breiden we die informatie met hulp van "bezoek(st)ers" van onze site nog verder
uit.
Elke uitbreiding van gegevens, een correctie of gewoon een opbouwende reactie wordt op prijs gesteld.