Homepage Verantwoording Handleiding Geschiedenis Beweegredenen Links Contact
Genealogische gegevens
Go to the English version
e-mailContact met Max van Dam, beheerder van de genealogische gegevens en van de site

Correcties en aanvullingen

In de op deze site weergegeven informatie kunnen onvolkomenheden en/of onvolledigheden zitten of abusievelijk foutieve weergave van gegevens.

Een ieder wordt uitgenodigd om aanvullingen en/of correcties aan te leveren
Dit geldt ook in de gevallen, dat bepaalde links niet werken.

Gegevensuitwisseling

Bij de weergave van de gegevens op deze site is van het standpunt uitgegaan, dat alle gepresenteerde gegevens voor een ieder toegankelijk zijn.

Wel wordt op prijs gesteld, dat indien men gegevens overneemt voor eigen gebruik, het mij laat weten. 

Gaarne kom ik in contact met mensen, die werken aan stambomen waarvan in deze site ook gegevens zijn opgenomen.

Samenwerking en hulp

In het verleden zijn voor vrienden en kennissen genealogische gegevens uitgezocht. Veelal met het doel om te zien of er nog familieleden zijn te vinden. In een aantal gevallen is het gelukt om achterneven of achternichten op te sporen. Het is niet altijd eenvoudig, maar zeker voor het zoeken in de Nederlandse archieven is er enige ervaring opgebouwd op dit terrein.

Op beperkte schaal is er bereidheid om dit voor anderen te doen.
Aan deze bereidheid zitten een paar voorwaarden:

1,   Het moeten Joodse families betreffen, die in Nederland wonen of daar hebben gewoond.  

2.   De bereidheid om gegevens (geboorte- huwelijk- overlijden en beroepen) te geven van de familie van de huidige en voorgaande generatie van de vraagsteller, die door de privacy regels nog niet openbaar zijn.

3.   Het geven van een gift aan Jad Davids in Israel
, een organisatie, die hulp verleent aan oudere oud-Nederlanders in Israel.