Bronnen

Titel Datum Plaats
Amsterdam Bevolkingsregisters geannexeerde gemeenten
Amsterdam Bijzondere registers
Amsterdam Bijzondere registers Fedder Stichting Weesperstraat 41
Amsterdam Geboorten
Amsterdam Huwelijken
Amsterdam Militieregisters
Amsterdam Ned. Hervormd Diaconessen Oude Mannen Huis
Amsterdam Ned. Isr. Oudelieden Ziekenhuis Nw. Kerkstraat 135
Amsterdam Ned. Isr. Oudelieden Ziekenhuis Nw. Kerkstraat 135
Amsterdam Noorderbegraafplaats
Amsterdam Ondertrouwregisters
Amsterdam Overlijden
Amsterdam Overlijdens
Amsterdam Patientenregister Binnengasthuis
Amsterdam Pensioenkaarten
Amsterdam Portuguees Zieken - en Ouden Vrouwenhuis
Amsterdam Registers van vertrek, vestiging, verblijf
Amsterdam Stedelijk Armenhuis Roeterstraat 2
Amsterdam Vreemdelingenregister 1849-1922
Amsterdamse Doopregisters; 1716 - 1811
Ancestry of Abraham Pimontel 1908 - 1971 (and related families)
Ancestry.com (algemeen)
Ancestry.com (overlijden)
Antwerpen, vreemdelingen dossiers
Apeldoorn bevolkingsregister
Apeldoorn, onderzoek van Dam
Archief Almelo
Archief Almelo (huwelijksakten)
Archief Almelo (overlijdensakten)
Archief Eemland (geboorten)