Bron

Titel: Genealogie/Parenteel: van Os
Publicatie: http://akevoth.org/family_tree/family_tree.htm
Auteur: Akevoth
AKEVOTH (Traces)-Research of the family origins and heritage of Dutch Jewry (A.R.)
De genealogie van Os is blijkens mededeling mail 11-06-2011 vervaardigd door Hartog van Os.
Bron bij huwelijk: Nathan van Os
Bron bij huwelijk: Lammert Salomon Klein
Bron bij huwelijk: Hartog van Os
Bron bij huwelijk: Marcus Frank
Bron bij huwelijk: Mozes Wans
Bron bij huwelijk: Juda van Os
Bron bij huwelijk: Nathan van Os
Bron bij huwelijk: Neftalie van Os
Bron bij huwelijk: Juda van Os
Bron bij huwelijk: Mordechai Stokvisch
Bron bij huwelijk: Meijer Stokvisch
Bron bij huwelijk: Felix Wolf
Bron bij familie tekst: Hartog Nathan van Os
Bron bij geboorte: Betje van Os
Bron bij geboorte: Saul Schavrien
Bron bij geboorte: Barend Schavrien
Bron bij geboorte: Willem Hubeek
Bron bij geboorte: Willem van Os
Bron bij geboorte: Geertruida van Os
Bron bij geboorte: Willem van Os
Bron bij geboorte: Hartog van Os
Bron bij geboorte: Esther Turfreijer
Bron bij geboorte: Barend van Os
Bron bij geboorte: Simon van Os
Bron bij geboorte: Jetje van Os
Bron bij geboorte: Rachel van Os
Bron bij geboorte: Duifje van Os
Bron bij geboorte: Kaatje van Os
Bron bij geboorte: Marcus Frank
Bron bij geboorte: Truitje van Os
Bron bij geboorte: Mozes Wans
Bron bij geboorte: Mietje van Adelsbergen
Bron bij geboorte: Jozef Wans
Bron bij geboorte: Henriette Wans
Bron bij geboorte: Juda van Os
Bron bij geboorte: Henriette Peereboom
Bron bij geboorte: Joseph van Os
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Naatje Boas
Bron bij geboorte: Vogeline van Os
Bron bij geboorte: Emanuel van Os
Bron bij geboorte: Joseph van Os
Bron bij geboorte: Neftalie van Os
Bron bij geboorte: Rachel Wertheijm
Bron bij geboorte: Hartog van Os
Bron bij geboorte: Andries van Os
Bron bij geboorte: Klara Mozes Juchenheim
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Salomon van Os
Bron bij geboorte: Keetje Wessel
Bron bij geboorte: Femmina Nikkelsberg
Bron bij geboorte: Vogelina van Os
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Hartog van Os
Bron bij geboorte: Barend van Os
Bron bij geboorte: Kaatje van Os
Bron bij geboorte: Mozes Abraham Jas
Bron bij geboorte: Esther Nathan Sluis
Bron bij geboorte: Wessel Isaac Wessel
Bron bij geboorte: Juda van Os
Bron bij geboorte: Vrouwtje Stokvisch
Bron bij geboorte: Mordechai Stokvisch
Bron bij geboorte: Meijer Stokvisch
Bron bij geboorte: Esther van Os
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Mina van Os
Bron bij geboorte: Barend van Os
Bron bij geboorte: Jetje Roeg
Bron bij geboorte: Frederica Polak
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Jonas Polak
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Julia Defries
Bron bij geboorte: Duifje van Os
Bron bij geboorte: Duifje van Os
Bron bij geboorte: Hendrikus David Buijsingh
Bron bij geboorte: Paulus David Buisingh
Bron bij geboorte: Hendrika Johanna Maria Couzij
Bron bij geboorte: Dirk J Stet
Bron bij geboorte: Rachel van Os
Bron bij geboorte: Johanna Wolf
Bron bij geboorte: Isaac Elsas
Bron bij geboorte: Keetje Wolf
Bron bij geboorte: Levie Elsas
Bron bij geboorte: Rachel Pront
Bron bij begraven: Karolina Martha Beisecker
Bron bij overlijden: Saul Schavrien
Bron bij overlijden: Nardus van Os
Bron bij overlijden: Maria Sophia van Assenbergh
Bron bij overlijden: Willem van Os
Bron bij overlijden: Geertruida van Os
Bron bij overlijden: Klaas Schill
Bron bij overlijden: Willem van Os
Bron bij overlijden: Jozef Wans
Bron bij overlijden: Emanuel van Os
Bron bij overlijden: Hartog Nathan van Os
Bron bij overlijden: Nathan van Os
Bron bij overlijden: Keetje Wessel
Bron bij overlijden: Nathan van Os
Bron bij overlijden: Hartog van Os
Bron bij overlijden: Barend van Os
Bron bij overlijden: Kaatje van Os
Bron bij overlijden: Levie Jas
Bron bij overlijden: Lammert Salomon Klein
Bron bij overlijden: Nathan van Os
Bron bij overlijden: Nathan van Os
Bron bij overlijden: Nathan van Os
Bron bij overlijden: Duifje van Os
Bron bij overlijden: Hendrikus David Buijsingh
Bron bij overlijden: Maria Gerdina Buijsingh
Bron bij overlijden: Dirk J Stet
Bron bij overlijden: Hendrikus David Buijsingh
Bron bij: Karolina Martha Beisecker [R.K.]
Bron bij: Asser Schavrien [loopknecht; fotograaf]
Bron bij: Bernard Luza [perser; gummikledingmaker]
Bron bij: Nardus van Os [werkman; poeliersknecht]
Bron bij: Maria Sophia van Assenbergh [winkelbediende; filiaal houdster chocolaterie; administratief medewerkster bij chocolaterie]
Bron bij: Nardus van Os [poelier]
Bron bij: Willem Hubeek [vuurstoker op een trawler]
Bron bij: Hartog van Os [poeliersknecht]
Bron bij: Esther Turfreijer [fabrieksmeisje]
Bron bij: Kaatje van Os [bontwerkster, fabrieksarbeidster]
Bron bij: Marcus Frank [straatventer in allerlei spullen]
Bron bij: Truitje van Os [fabriekarbeidster]
Bron bij: Mozes Wans [venter van groente en fruit]
Bron bij: Juda van Os [poeliersknecht]
Bron bij: Joseph van Os [schoenmaker, marktkoopman (1924)]
Bron bij: Vogeline de Rosa [marktkoopvrouw]
Bron bij: Nathan van Os [zakkenstopper]
Bron bij: Neftalie van Os [klerenperser]
Bron bij: Duifje Barend van der Wiek [werkster]
Bron bij: Salomon van Os [diamantslijper]
Bron bij: Keetje Wessel [dienstbode]
Bron bij: Kaatje van Os [dienstbode]
Bron bij: Wessel Isaac Wessel [diamantversteller]
Bron bij: Juda van Os [zakkenstopper]
Bron bij: Truitje van Os [dienstbode]
Bron bij: Mordechai Stokvisch [koopman/merchant; sigarenmaker; venter/pedlar]
Bron bij: Meijer Stokvisch [koopman/merchant; slager / butcher]
Bron bij: Isaac van Os [sigarenmaker; barbier; zakkenstopper]
Bron bij: Frederica Polak [fabriekarbeidster]
Bron bij: Duifje van Os [werkster]
Bron bij: Duifje van Os [pettenmaakster; modiste]
Bron bij: Hendrikus David Buijsingh [varensgezel; schoorsteenveger, schilder; los werkman]
Bron bij: Felix Wolf [sigarenmaker / sigar maker; diamantbewerker]
Bron bij: Maria Gerdina Buijsingh [fabrieksarbeidster]
Bron bij: Hendrikus David Buijsingh [fabrieksarbeider; lompensorteerder; classificeerder; scheepsschilder; expeditie knecht; hotelbediende; hulpvakarbeider]
Bron bij: Johanna Wolf [naaister]
Bron bij: Isaac Elsas [loonslager; straatventer met vis en fruit; slachter; koopman/merchant]
Bron bij: Levie Elsas [venter/pedlar]
Bron bij tekst: Asser Schavrien
Bron bij tekst: Marcus Frank
Bron bij tekst: Nathan van Os
Bron bij tekst: Keetje Wessel
Bron bij tekst: Hartog van Os