Bron

Auteur: Trijbetz, Linda
Bron bij overlijden: Rozet van Dam, bladzijde: mail dd 10 juni 2004