Bron

Titel: Bevolkingsregister Meppel
Bron bij gezin: Jakob Frank [0 ], bladzijde: blad 580
Bron bij huwelijk: Iza'ak van Esso, bladzijde: Blad 54- 172
Bron bij huwelijk: Jozef Aptroot, bladzijde: Blad 77- 199
Bron bij huwelijk: Isak van Esso, bladzijde: Blad 76-12
Bron bij huwelijk: Mozes van Esso, bladzijde: Blad 279
Bron bij huwelijk: Mozes Hartog van Beek, bladzijde: Blad 279
Bron bij huwelijk: Jozef Aptroot, bladzijde: Blad 54-172
Bron bij huwelijk: Isidoor van Dam, bladzijde: Blad 76-12
Bron bij huwelijk: Jakob Frank, bladzijde: blad 56
Bron bij adres (persoon): Carolina de Vries, bladzijde: blad 238
Bron bij adres (persoon): Iza'ak van Esso, bladzijde: Blad 26.66; blad 35.62; blad 46.77
Bron bij adres (persoon): Andries van Esso, bladzijde: Blad 279
Bron bij adres (persoon): Klara van Goor, bladzijde: blad 112
Bron bij adres (persoon): Mozes van Esso, bladzijde: Blad 324 en 279
Bron bij adres (persoon): Roziena van Esso, bladzijde: Blad 324
Bron bij adres (persoon): Roziena van Esso, bladzijde: Blad 279
Bron bij adres (persoon): Abraham van Esso, bladzijde: Blad 324
Bron bij adres (persoon): Eleazer Mozes van Esso, bladzijde: Blad 76-12
Bron bij adres (persoon): Eleazer Mozes van Esso, bladzijde: Blad 76-12
Bron bij adres (persoon): Abram Aron van Esso, bladzijde: Blad 66-19 (1891?)
Bron bij geboorte: Bernhard van Esso, bladzijde: Blad 66-19 (1891)
Bron bij geboorte: Mozes van Esso, bladzijde: Blad 26.66; blad 35.62; blad 46.77
Bron bij geboorte: Abraham Israel van Esso, bladzijde: Blad 26.66; blad 35.62; blad 46.77
Bron bij geboorte: Froutje van Esso, bladzijde: Blad 26.66; blad 35.62; blad 46.77
Bron bij geboorte: Iza'ak van Esso, bladzijde: Blad 54- 172
Bron bij geboorte: Andries van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij geboorte: Levie van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij geboorte: Rosina van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij geboorte: Saartje van Esso, bladzijde: Blad 26.66; blad 35.62; blad 46.77
Bron bij geboorte: Salomon van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij geboorte: Meijer van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij geboorte: Salomon van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij geboorte: Israel Mozes van Esso, bladzijde: Blad 26.66; blad 35.62; blad 46.77
Bron bij geboorte: Mozes Israel van Esso, bladzijde: volkstelling 1825
Bron bij geboorte: Israel van Esso, bladzijde: Blad 324
Bron bij geboorte: Levie Meijer van Esso, bladzijde: Blad 324
Bron bij geboorte: Meijer Mozes van Esso, bladzijde: Blad 324
Bron bij geboorte: Rebecca van Goor, bladzijde: deel 4 - 56 blad 55
Bron bij geboorte: Vrouwgien van Esso, bladzijde: Blad 77- 199
Bron bij geboorte: Eleazer van Esso, bladzijde: Blad 54- 172
Bron bij geboorte: Aaltje van Esso, bladzijde: Blad 77- 199
Bron bij geboorte: Frederika van Esso, bladzijde: Blad 54-172
Bron bij geboorte: Henriette van Esso, bladzijde: Blad 54-172
Bron bij geboorte: Betsy van Esso, bladzijde: Blad 77- 199
Bron bij geboorte: Annechiena Hindrina Frankforter, bladzijde: Blad 56.35 (1875)
Bron bij geboorte: Eleazer Mozes van Esso, bladzijde: Blad 56.35 (1875)
Bron bij geboorte: Abram Aron van Esso, bladzijde: Blad 56.35 (1875)
Bron bij geboorte: Abraham van Esso, bladzijde: Blad 56.35 (1875)
Bron bij geboorte: Isak van Esso, bladzijde: Blad 66-19 (1891)
Bron bij geboorte: Iza'ak van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij geboorte: Andries van Esso, bladzijde: Blad 324
Bron bij geboorte: Izak Levij Frank, bladzijde: blad 112
Bron bij geboorte: Judith Salomon Levij van Es, bladzijde: blad 112
Bron bij geboorte: Andries van Esso, bladzijde: Blad 56.35 (1875)
Bron bij geboorte: Annechien Meijers de Lange, bladzijde: volkstelling 1825
Bron bij geboorte: Mozes van Esso, bladzijde: Blad 324
Bron bij geboorte: Roziena van Esso, bladzijde: Blad 324
Bron bij geboorte: Annigje van Esso, bladzijde: Blad 324
Bron bij geboorte: Aaltje van Dam, bladzijde: Blad 26.66; blad 35.62; blad 46.77
Bron bij geboorte: Mietje Cats, bladzijde: blad 580
Bron bij geboorte: Abraham van Esso, bladzijde: Blad 324
Bron bij geboorte: Meijer Mozes van Esso, bladzijde: Blad 279
Bron bij geboorte: Annechiena Hindrina Frankforter, bladzijde: Blad 66-19 (1891)
Bron bij geboorte: Leentje van Esso, bladzijde: Blad 56.35 (1875)
Bron bij geboorte: Abraham van Esso, bladzijde: Blad 66-19 (1891)
Bron bij geboorte: Alida van Esso, bladzijde: Blad 66-19 (1891)
Bron bij geboorte: Carolina de Vries, bladzijde: deel 4 - 56 blad 55
Bron bij geboorte: Andries van Esso, bladzijde: Blad 66-19 (1891)
Bron bij geboorte: Levi Frank, bladzijde: deel 4 - 56 blad 55
Bron bij geboorte: Vrouwtje van Dam, bladzijde: Blad 324
Bron bij geboorte: Andries van Esso, bladzijde: Blad 76-12
Bron bij geboorte: Vrouwtje van Dam, bladzijde: Blad 279
Bron bij overlijden: Bernhard van Esso, bladzijde: Blad 66-19 (1891)
Bron bij overlijden: Izak Levij Frank, bladzijde: blad 112
Bron bij overlijden: Andries van Esso, bladzijde: Blad 76-12
Bron bij overlijden: Rosina van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij overlijden: Salomon van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij overlijden: Meijer van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij overlijden: Salomon van Esso, bladzijde: Blad 35.62
Bron bij overlijden: Meijer Mozes van Esso, bladzijde: Blad 279
Bron bij overlijden: Rebecca van Goor, bladzijde: blad 56
Bron bij overlijden: Frederika van Esso, bladzijde: Blad 54-172
Bron bij overlijden: Henriette van Esso, bladzijde: Blad 54-172
Bron bij overlijden: Annechiena Hindrina Frankforter, bladzijde: Blad 76-12
Bron bij overlijden: Abraham van Esso, bladzijde: Blad 66-19 (1891?)
Bron bij overlijden: Carolina de Vries, bladzijde: deel 4 - 56 blad 55
Bron bij overlijden: Levi Frank, bladzijde: deel 4 - 56 blad 55
Bron bij: Clara Frank [koopvrouw / pedlar], bladzijde: blad 176
Bron bij: Iza'ak van Esso [koopman/merchant], bladzijde: Blad 54- 172
Bron bij: Andries van Esso [Israel ben Moshe]
Bron bij: Klara van Goor [koopvrouw / pedlar], bladzijde: blad 56
Bron bij: Andries van Esso [koopman/merchant in goud en zilver], bladzijde: Blad 56.35 (1875)
Bron bij: Mozes van Esso [koopman/merchant], bladzijde: Blad 279
Bron bij: Levi Frank [winkelier ; borstelmaker (1866)], bladzijde: deel 4 - 56 blad 55
Bron bij: Jakob Frank [koopman / merchant], bladzijde: deel 4 - 56 blad 55
Bron bij: Abraham van Esso [koopman/merchant], bladzijde: Blad 279
Bron bij: Israel van Esso [Iza'ak van Esso]
Bron bij: Israel van Esso [bakker / baker], bladzijde: Blad 279
Bron bij: Jonas Cohen [koopman / merchant], bladzijde: blad 176
Bron bij: Rebecca van Goor, bladzijde: blad 56
Bron bij: Eleazer Mozes van Esso [winkelbediende / shop-assistant; koopman], bladzijde: Blad 76-12
Bron bij: Isak van Esso [grossier in goud en zilver], bladzijde: Blad 76-12
Bron bij tekst: Annigje van Esso, bladzijde: Blad 279