Bron

Auteur: Root, Alex
Bron bij geboorte: Aron Root, bladzijde: mail 4 oct. 2009
Bron bij geboorte: Elisabeth Polak, bladzijde: Mail Alex Root 4 oct 2009
Bron bij geboorte: Mimmy Cosman, bladzijde: mail 4 october 2009 van Alex Root
Bron bij geboorte: Isac Pagrach, bladzijde: mail 17 oct. 2009 van Alex Root
Bron bij overlijden: Elisabeth Polak, bladzijde: Mail Alex Root 4 oct 2009
Bron bij overlijden: Salomon Root, bladzijde: mail 4 october 2009 van Alex Root
Bron bij: Aron Root [Arnold Root]
Bron bij: Aron Root [textiel producent], bladzijde: mail 4 october 2009 van Alex Root