Bronnen

Titel: Nog slechts herinnering .... Mijn vooroorlogs Joods Amsterdam
Auteur: Eddy van Amerongen
Bron bij: Mozes Salomon "Maupie Aktie" Elkan [Maupie Aktie]
Bron bij: Hijman Pop [Henri Pop]
Bron bij: Emanuel Jacob Rabbie [onderwijzer; chazzan], bladzijde: pag 37
Bron bij tekst: Levie Rabbie, bladzijde: pag 37
Bron bij tekst: Louise Caroline Pop, bladzijde: pag 43
Bron bij tekst: Isaac Rabbie, bladzijde: pag 37