Bron

Titel: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

Bewaarplaats

Titel: BWSA
Postcode:
Adres:
Bron bij huwelijk: Jozef Alexander Cohen
Bron bij geboorte: Elisa Germaine Batut
Bron bij overlijden: Flora Rodrigues, bladzijde: RODRIGUES, Flora
Bron bij overlijden: Elisa Germaine Batut
Bron bij: Flora Rodrigues [Florie Rodrigo]
Bron bij tekst: Flora Rodrigues, bladzijde: RODRIGUES, Flora