man‎Abraham Marcus Klein‏‎ [I58937]‎
Zoon van Marcus NN en Nn NN‏.
Geboren ‎± 1747‎, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Joseph Abraham Klein Amersfoort 1887/166)
Overleden ‎14 okt 1843 (20 Tishrei 5604) Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, leeftijd ongeveer 96 jaar, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Abraham Marcus Klein Amersfoort 1843/225)
Beroep: koopman, bron: Digitale Stamboom Eemland (huwelijk) (Levie Klein en Doortje Cohen Amersfoort 1829/6)
In de site van Eemland staat vermeld:

Naam: Abraham Marcus
Categorie geaccordeerd voor halve leges als getrouwd aan een burger dogter
Datum 10 september 1781
Afkomstig van alhier opgevoed en woonagtig
Bijzonderheden van de Joodsche natie / joods
Boek Stadsarchief inv. nrs. 70 en 1848
Op de overlijdensakte van Abraham Marcus Klein staat vermeld, dat noch zijn geboorteplaats, noch de namen van zijn ouders op dat moment bekend waren.

Het overlijden van Abraham Marcus Klein is op shabbat aangegeven door 2 zoons, t.w. Levie Abraham Klein en Mozes Abraham Klein. Zij verklaarden hierbij dat zij vanwege de shabbat niet mochten tekenen.
Op 05-05-1812 heeft Abraham Marcus, oud 59 jaar, koopman, wonende op de Langstraat dat hij tot familienaam aanneemt de naam Kleijn en tot voornamen Abraham Marcus.

De naamsaanneming geldt ook voor zijn 7 kinderen, 6 zoons en 1 dochter te weten:
Hertog, 27 jaar aan welke hij de voornaam geeft van Hertog
Abraham, 25 jaar aan welke hij de voornaam geeft van Abraham
Salomon, 23 jaar aan welke hij de voornaam geeft van Salomon
Rachel, 21 jaar aan welke hij de voornaam geeft Rachel
Levie, 14 jaar aan welke hij de voornaam geeft van Levie
Joseph, 12 jaar aan welke hij de voornaam geeft van Joseph
Mozes, 10 jaar aan welke hij de voornaam geeft van Mozes

De akte is ondertekend met A. Marcus
Op basis van de huwelijksakte van Salomon Salomons en Beeltje Levie op 13 mei 1812 in Amersfoort kunnen we concluderen, dat de vader van Salomon Salomons, t.w. Salomon Marcus en Joseph Marcus broers zijn. Dit op basis, dat een van getuigen bij voornoemd huwelijk Marcus Joseph de Klein is, zijnde een volle neef van de bruidegom.

Bij het huwelijk van Abraham de Vries en Hanna Klein op 10 september 1845 is door ons de volgende aantekening vermeld:

Getuigen bij het huwelijk van Abraham de Vries en Hanna Klein waren:
Jonas Sijmons, oud 69 jaar, koopman
Salomon Klein, oud 56 jaar, bakker
Mozes Abraham Levits, oud 43 jaar, koster
Abraham Eliazer Lombard, oud 33 jaar, kleermaker allen wonende in Amersfoort

De tweede getuige, Salomon Klein, geboren ca. 1789 is een zoon van Abraham Marcus Klein en Marianna Cohen. Op basis van dit gegeven veronderstelden we al, dat Abraham Marcus Klein, geboren ca 1747 en Joseph Marcus Klein, geboren BEF. 1763 en Salomon Marcus geboren ca. 1739 broers zijn.

Bij het overlijden van Mozes Abraham Klein, geboren ca. 1803 als zoon van Abraham Marcus Klein en Marianne Cohen is Asser Marcus Klein, geboren in 1809 als kleinzoon van Joseph Marcus Klein de aangever van het overlijden met als vermelding neef van de overledene. Hieruit kunnen we concluderen, dat Salomon Marcus, geb. ca. 1739, Abraham Marcus Klein, geb. ca 1747 en Joseph Marcus Klein broers zijn.

Waar de broers vandaan komen is niet bekend en er zijn mogelijk meer broers en zusters gezien de leeftijdverschillen.
, bronnen: Gegevens met vermelding "MAILGROEP GENEALOGIE SENIORWEB" zijn opgezocht in de Nederlandse Archieven door deelnemers van deze mailgroep.

Het doel van deze mailgroep is elkaar op vrijwillige basis te helpen bij de zoektocht in het verre verleden van ons voorgeslacht .
Vele deelnemers stellen zich beschikbaar om gegevens in de archieven te zoeken.
(mail dd 27 maart 2008 van Henny Helweg), Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Abraham Marcus Klein Amersfoort 1843/225)

Gehuwd ‎3 jun 1781 (10 Sivan 5541) Amersfoort, Utrecht, Nederland, leeftijd ongeveer 34 jaar, bron: Gegevens met vermelding "MAILGROEP GENEALOGIE SENIORWEB" zijn opgezocht in de Nederlandse Archieven door deelnemers van deze mailgroep.

Het doel van deze mailgroep is elkaar op vrijwillige basis te helpen bij de zoektocht in het verre verleden van ons voorgeslacht .
Vele deelnemers stellen zich beschikbaar om gegevens in de archieven te zoeken.
(mail dd 27 maart 2008 van Henny Helweg) (57 jaar gehuwd) met:

womanMarianna Cohen‏‎ [I58938], leeftijd bij huwelijk ongeveer 27 jaar
Dochter van Abraham Cohen en Rachel Tobias‏.
Ook bekend als: Marie Abraham Cohen, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden)
Geboren ‎± 1754‎, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Mari Abraham Cohen Amersfoort 1839/18)
Overleden ‎21 jan 1839 (6 Shevat 5599) Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, leeftijd ongeveer 85 jaar, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Mari Abraham Cohen Amersfoort 1839/18)

Kinderen:

1.
man‎Hertog Klein‏‎ [I62430]‎
Geboren ‎± 1785 Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, bron: Acte van naamsaanneming (familie Kleijn Amersfoort dd 5 mei 1812)
Overleden ‎na 5 mei 1812‎, bron: Acte van naamsaanneming (familie Kleijn Amersfoort dd 5 mei 1812)

2.
man‎Abraham Klein‏‎ [I58939]‎
Geboren ‎± 1788‎, bron: Digitale Stamboom Eemland (geboorte) (Marcus Joseph Klein Amersfoort 1836/204)
Overleden ‎13 mei 1866 (28 Iyar 5626) Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, leeftijd ongeveer 78 jaar, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Abraham Klein Amersfoort 1866/129)
Beroep: venter/pedlar, bron: Digitale Stamboom Eemland (geboorte) (Marcus Joseph Klein Amersfoort 1836/204)
Abraham Abraham Klein was a witness at the register of Marcus Joseph Klein in 1836
Nooit getrouwd, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Abraham Klein Amersfoort 1866/129)

3.
man‎Salomon Klein‏‎ [I59496]‎
Geboren ‎± 1789‎, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Salomon Klein Amersfoort 1851/20)
Overleden ‎5 feb 1851 (3 Adar I 5611) Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, leeftijd ongeveer 62 jaar, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Salomon Klein Amersfoort 1851/20)
Beroep: barbier, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Salomon Klein Amersfoort 1851/20)
Het overlijden van Salomon Klein is aangegeven door Mozes Abraham Levits, koster, 48 jaar en Jacob Mozes de Vries, koopman, oud 23 jaar
Nooit getrouwd, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Salomon Klein Amersfoort 1851/20)

4.
womanRachel Abraham Klein‏‎ [I59557]
Geboren ‎2 sep 1790 (23 Ellul 5550) Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, bron: Gegevens met vermelding "MAILGROEP GENEALOGIE SENIORWEB" zijn opgezocht in de Nederlandse Archieven door deelnemers van deze mailgroep.

Het doel van deze mailgroep is elkaar op vrijwillige basis te helpen bij de zoektocht in het verre verleden van ons voorgeslacht .
Vele deelnemers stellen zich beschikbaar om gegevens in de archieven te zoeken.
(mail dd 27 maart 2008 van Henny Helweg)
Overleden ‎1 dec 1858 (24 Kislev 5619) Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, leeftijd 68 jaar, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Rachel Abraham Klein Amersfoort 1858/391)

5.
manLevie Abraham Klein‏‎ [I58940]
Geboren ‎± 1797 Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, bron: Digitale Stamboom Eemland (huwelijk) (Marcus Joseph Klein en Rachel van der Horst Amersfoort 1865/49)
Overleden ‎11 jul 1873 (16 Tamuz 5633) Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, leeftijd ongeveer 76 jaar, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Levie Abraham Klein Amersfoort 1873/209)
Beroep: venter/pedlar; koopman, bron: Digitale Stamboom Eemland (huwelijk) (Levie Klein en Doortje Cohen Amersfoort 1829/6)
Het overlijden van Levie Abraham Klein is aangegeven door zijn zoon. De akte is niet ondertekend door de aangevers van het overlijden vanwege de shabbat.

6.
manJoseph Abraham Klein‏‎ [I36282]
Geboren ‎± 1800‎, bronnen: Digitale Stamboom Eemland (geboorte) (Marcus Joseph Klein Amersfoort 1836/204), Digitale Stamboom Eemland (huwelijk) (Marcus Joseph Klein en Rachel van der Horst Amersfoort 1865/49)
Overleden ‎14 mei 1887 (20 Iyar 5647) Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, leeftijd ongeveer 87 jaar, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Joseph Abraham Klein Amersfoort 1887/166)
Beroep: koopman/merchant, bron: Digitale Stamboom Eemland (geboorte) (Marcus Joseph Klein Amersfoort 1836/204)
Het overlijden van Joseph Abraham Klein is aangegeven door Hijman Levie Klein, koster, oud 40 jaar en Mozes Salomon Aronson, koopman, oud 68 jaar., bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Joseph Abraham Klein Amersfoort 1887/166)

7.
manMozes Abraham Klein‏‎ [I59492]
Geboren ‎± 1803 Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Abraham Marcus Klein Amersfoort 1843/225)
Overleden ‎22 aug 1857 (2 Ellul 5617) Amersfoort, Utrecht, Nederland‎, leeftijd ongeveer 54 jaar, bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Mozes Abraham Klein Amersfoort 1857/272)
Beroep: koopman (1840) (huwelijksakte Mozes Klein en Doortje Polak Amersfoort 1840/53), bron: Digitale Stamboom Eemland (huwelijk) (Mozes Klein en Doortje Polak Amersfoort 1840/53)
de aangifte van het overlijden van Mozes Abraham Klein is gedaan door Mozes Abraham Levits, koster, oud 55 jaar en Asser Marcus Klein, koopman, oud 49 jaar neef van de overledene., bron: Digitale Stamboom Eemland (overlijden) (Mozes Abraham Klein Amersfoort 1857/272)


Gezins gebeurtenissen
Neem contact op.