man‎Abraham Daniel Delaville‏‎ [I49626]‎
Geboren ‎14 feb 1807 (6 Adar 5567) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bronnen: (Abraham Daniel Delaville 1807), Gezinskaart Amsterdam (Joseph Delaville 1850)
Overleden ‎18 mei 1877 (6 Sivan 5637) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, leeftijd 70 jaar, bron: (Abraham Daniel Delaville 1807)
Begraven ‎20 mei 1877 (8 Sivan 5637) Muiderberg, Noord-Holland, Nederland, bron: (Abraham Daniel Delaville 1807)
Beroep: onderwijzer; rabbijn, bronnen: (Abraham Daniel Delaville 1807), Bevolkingsregister Amsterdam (1851 - 1853) Joodse inwoners (boek V sup pag 1481 Rapenburgerstraat)
Via het Joods Historisch Museum kregen we de volgende tekst:

In een huis aan de Deventer Houtmarkt in Amsterdam werd in 1807 Abraham Daniël Delaville geboren als zoon van de diamantslijper Daniël Delaville. Zijn vader overleed enkele jaren na zijn geboorte. Zijn moeder bleef toen in tamelijk kommervolle omstandigheden met haar zoontje achter. Ondanks deze slechte start gaf Abraham Delaville al op jeugdige leeftijd blijk van een uitzonderlijke studiezin. Omdat de bekende hebraďcus en wiskundige Mozes Lemans (1785-1832) zich zijn lot aantrok kon Delaville zich verder ontwikkelen. Onder Lemans' leiding ontwikkelde Delaville zich tot een begenadigd beoefenaar van de Hebreeuwse taal- en letterkunde.

Zulke grote vorderingen maakte de jongeling dat hij al op twintigjarige leeftijd leraar werd aan het Nederlands-Israelietisch Seminarium. Hier gaf hij onderwijs in talmoed, tora en Hebreeuwse grammatica. Ruim vijftig jaar zou hij aan het seminarium verbonden blijven. Daarnaast was hij ook enige tijd verbonden aan het Portugees-Israelitisch Seminarium "Ets Chaim". Verder was hij leraar aan de Godsdienstarmenschool in de Rapenburgerstraat en leraar van diverse pieuse genootschappen, waaronder "Lekach Touw".

In zijn jeugd ontstond er een hechte vriendschap tussen Delaville en de negentiende-eeuwse apotheker en glasgraveur Daniël Henriques de
Castro (1806-1863). De laatste was een telg uit een vooraanstaande Portugees-joodse familie. De vriendschap met De Castro was onder
andere gebaseerd op hun beider lidmaatschap van de letterkundige kring Tongeleth. Deze vriendschapsband heeft geleid tot een vruchtbare
samenwerking tussen de twee vrienden die tot uitdrukking komt in een aantal door De Castro gegraveerde gelegenheidsglazen die voorzien zijn van een gedicht van Delaville.
Abraham Delaville is het meest bekend gebleven vanwege zijn Hebreeuwse poëzie. Zo schreef hij tijdens de cholera-epidemie van 1832 een
gedicht waarin hij zijn geloofsgenoten moed en Godsvertrouwen insprak. In 1841, hetzelfde jaar waarin hij met Eva Kulker trouwde, maakte Delaville een gedicht ter ere van de bekende filantroop en bankier Mozes Montefiore nadat deze zich met succes had gemengd in de bekende Damascus-affaire en hij de toestand van de joden in Damascus aanmerkelijk wist te verbeteren. Ook schreef hij verschillende
gelegenheidsgedichten waaronder rouwdichten en een gedicht ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijk van het echtpaar S.J.
Spanjaard-van Gelder in Borne.
Dat de kennis van het Hebreeuws onder godsdienstonderwijzers en rabbijnen nergens zo grondig was als in Nederland werd in het "Nieuw
Israelitisch Weekblad" (NIW) van 1877 voor een belangrijk deel aan Delaville toegeschreven. Zijn Hebreeuwse poëzie werd erg gewaardeerd, hoewel slecht weinig van zijn werken in druk zijn verschenen. Zijn Hebreeuwse poëzie muntte volgens een necrologie in het NIW uit door "schoonheid en zuiverheid van taal". Behalve een groot geleerde op het gebied van de talmoed en het Hebreeuws had hij ook kennis van Arabisch, Latijn en wiskunde.
Abraham Daniël Delaville overleed op de eerste dag van het wekenfeest in 1877 na een ziekte waaraan hij twee jaar had geleden. De zondag na zijn overlijden werd hij onder grote belangstelling op de joodse begraafplaats van Muiderberg begraven. Op zondag 21 oktober 1877,
ongeveer vijf maanden na zijn dood, werd op zijn graf een monument ter ere van zijn nagedachtenis onthuld.

Gehuwd ‎23 jun 1841 (4 Tamuz 5601) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, leeftijd 34 jaar, bron: (Abraham Daniel Delaville 1807) (35 jaar gehuwd) met:

womanEva Lion Cohen Kulker‏‎ [I49627], leeftijd bij huwelijk 21 jaar
Geboren ‎0 nov 1819 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bronnen: (Abraham Daniel Delaville 1807), Bevolkingsregister Amsterdam (1851 - 1853) Joodse inwoners (boek V sup pag 1481 Rapenburgerstraat), Geboorteakte (Louis Delaville Amsterdam 1844)
Overleden ‎1885‎, leeftijd 65 of 66 jaar
Begraven ‎4 mei 1885 (19 Iyar 5645) Muiderberg, Noord-Holland, Nederland, bron: Burial permit Muiderberg
Eva Delaville - Kulker was een lid van het doodgraverscollege.
In de geboorteakte van haar tweeling Louis en Daniel staat als haar naam vermeld Eva Lion Cohen Kulker. In andere documeenten staat alleen Eva Kulker.
, bron: Burial permit Muiderberg

Ten tijde van de geboorte van zijn tweeling Daniel en Louis Delaville woonde het gezin in de Rapenburgerstraat 12, Amsterdam., bron: Geboorteakte (Louis Delaville Amsterdam 1844)
Kinderen:
1.
manJoseph Delaville‏‎ [I49631]
Geboren ‎1 sep 1850 (24 Ellul 5610) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bronnen: Bevolkingsregister Amsterdam (1851 - 1853) Joodse inwoners (boek V sup pag 1481 Rapenburgerstraat), Gezinskaart Amsterdam (Joseph Delaville 1850)
Overleden ‎3 feb 1933 (7 Shevat 5693) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, leeftijd 82 jaar, bron: Gezinskaart Amsterdam (Joseph Delaville 1850)
Begraven ‎3 feb 1933 (7 Shevat 5693) Muiderberg, Noord-Holland, Nederland, bron: Burial permit Muiderberg
Beroep: ambtenaar bij de Israelitische Gemeente, bronnen: Genlias Huwelijken/Marriages (Jacob Sijes en Mirjam Delaville Weesp 1903/18), Gezinskaart Amsterdam (Joseph Delaville 1850)

2.
woman‎Gesina Delaville‏‎ [I49635]‎
Geboren ‎23 jul 1842 (16 Av 5602) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Bevolkingsregister Amsterdam (1851 - 1853) Joodse inwoners (boek V 2-1 pag 575 Rapenburgerstraat)

3.
unknown‎Doodgeboren Delaville‏‎ [I49680]‎
Geboren ‎23 jul 1842 (16 Av 5602) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Burial permit Zeeburg
Overleden ‎23 jul 1843 (25 Tamuz 5603) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, leeftijd 1 jaar, bron: Burial permit Zeeburg
Begraven ‎25 jul 1842 (18 Av 5602) Zeeburg, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, bron: Burial permit Zeeburg

4.
man‎Louis Delaville‏‎ [I49628]‎
Geboren ‎24 sep 1844 (11 Tishrei 5605) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bronnen: Bevolkingsregister Amsterdam (1851 - 1853) Joodse inwoners (boek V sup pag 1481 Rapenburgerstraat), Geboorteakte (Louis Delaville Amsterdam 1844)
Overleden ‎8 okt 1904 (29 Tishrei 5665) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, leeftijd 60 jaar, bron: Gezinskaart Amsterdam (Joseph Delaville 1850)
Begraven ‎10 okt 1904 (1 Cheshvan 5665) Muiderberg, Noord-Holland, Nederland, bron: Burial permit Muiderberg
een tweelingbroer van Daniel Delaville

5.
man‎Daniel Delaville‏‎ [I49636]‎
Geboren ‎24 sep 1844 (11 Tishrei 5605) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bronnen: Geboorteakte (Daniel Delaville Amsterdam 1844), Burial permit Zeeburg
Overleden ‎1847‎, leeftijd 2 of 3 jaar, doodsoorzaak: mazelen
Begraven ‎26 apr 1847 (10 Iyar 5607) Zeeburg, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, bron: Burial permit Zeeburg
een tweelingbroer van Louis Delaville

6.
womanJudith Delaville‏‎ [I49629]
Geboren ‎11 feb 1847 (25 Shevat 5607) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Bevolkingsregister Amsterdam (1851 - 1853) Joodse inwoners (boek V sup pag 1481 Rapenburgerstraat)
Overleden ‎1932‎, leeftijd 84 of 85 jaar
Begraven ‎10 jan 1932 (2 Shevat 5692) Muiderberg, Noord-Holland, Nederland C 71 - 78, bron: Burial permit Muiderberg

7.
manBernard Delaville‏‎ [I49630]
Geboren ‎18 dec 1848 (23 Kislev 5609) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bronnen: Bevolkingsregister Amsterdam (1851 - 1853) Joodse inwoners (boek V sup pag 1481 Rapenburgerstraat), Gezinskaart Amsterdam (Bernard Delaville 1848)
Overleden ‎24 mei 1922 (26 Iyar 5682) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, leeftijd 73 jaar, bron: Gezinskaart Amsterdam (Bernard Delaville 1848)
Begraven ‎26 mei 1922 (28 Iyar 5682) Muiderberg, Noord-Holland, Nederland C 42 - 59, bron: Burial permit Muiderberg
Beroep: diamantslijper, bron: Gezinskaart Amsterdam (Bernard Delaville 1848)

8.
manHenri Delaville‏‎ [I49632]
Geboren ‎29 jun 1852 (12 Tamuz 5612) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Bevolkingsregister Amsterdam (1851 - 1853) Joodse inwoners (boek V sup pag 1481 Rapenburgerstraat)
Overleden ‎5 jul 1890 (17 Tamuz 5650) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, leeftijd 38 jaar, bron: Burial permit Muiderberg
Begraven ‎7 jul 1890 (19 Tamuz 5650) Muiderberg, Noord-Holland, Nederland C 21 -146, bron: Burial permit Muiderberg

9.
manstar ‎Mozes Leman Delaville‏‎ [I49633]‎
Geboren ‎29 jan 1856 (22 Shevat 5616) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bronnen: Bevolkingsregister Amsterdam (1851 - 1853) Joodse inwoners (boek V sup pag 1481 Rapenburgerstraat), Gezinskaart Amsterdam (Moses Leman Delaville 1856)
Overleden ‎13 mrt 1943 (6 Adar II 5703) Sobibor, Polen‎, leeftijd 87 jaar, doodsoorzaak: vermoord, bron: Joods Monument Joodse Gemeenschap in Nederland
Mozes Leman Delaville is weggevoerd vanuit de Joodssche Invalide.

10.
womanEstella Delaville‏‎ [I49634]
Geboren ‎28 aug 1858 (18 Ellul 5618) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Bevolkingsregister Amsterdam (1851 - 1853) Joodse inwoners (boek V sup pag 1481 Rapenburgerstraat)
Overleden ‎3 mrt 1921 (23 Adar 5681) Arnhem, Gelderland, Nederland‎, leeftijd 62 jaar, bron: Genlias Overlijden/Deaths (Estella Delaville Arnhem 1921/169)


Gezins gebeurtenissen
Neem contact op.