Homepage Verantwoording Handleiding Geschiedenis Beweegredenen Links Contact
Genealogische gegevens
Go to the English version

Stambomen van Nederlands Joodse families

Deze site bevat genealogische gegevens van ruim 180.000 personen die betrekking hebben op Nederlands Joodse  families, die zijn verzameld door Bertha en Max van Dam. Dit bestand bevat ruim 35 afzonderlijke stambomen.

Deze stambomen hebben de karakteristiek, dat de voorouders van bijna al deze families al vóór 1800 in Nederland woonachtig waren. Een andere karakteristiek is helaas, dat grote delen van deze families in de jaren 1940 -1945 zijn vermoord.

Wij hebben de plicht om hen, die vermoord zijn te gedenken, ze nooit te vergeten en ook te herinneren waarom zij zijn omgekomen,  "opdat er eens vele millioenen zullen leven, geboren uit hen ... die overbleven." (cursief gedeelte uit een gedicht van Jaap de Boers, 1979).

Verantwoording Leidraad, grenzen en overwegingen die gehanteerd zijn bij het verzamelen van de genealogische gegevens en het presenteren daarvan op deze site.
Handleiding

Uitleg voor het zoeken in de genealogische gegevens op deze site en uitleg van de gehanteerde begrippen.
Geschiedenis Beknopte historische achtergrond van de Joodse gemeenschap in Nederland, zoals deze ook zichtbaar is in de genealogische gegevens.
Beweegredenen

Wie zijn de samenstellers van de genealogische gegevens? Wat waren de beweegredenen?
Links Veel geraadpleegde digitale bronnen vanuit Nederland en enkele van buiten Nederland, gebruikt voor het verzamelen van de genealogische gegevens.
Contact

Uitleg over gegevensuitwisseling, samenwerking en aan te bieden hulp.
Genealogische gegevens Ga naar het zoekformulier.

Het is een kleine bijdrage naast sites zoals van  
Yad Vashem, Oorlogsgravenstichting,  Digitaal Monument  Joodse Gemeenschap in Nederland,  Akevoth.