Bronnen

Titel: Genealogie/Parenteel: Lissauer
Publicatie: http://www.rvanhetg.dds.nl/rob_gen.html
Auteur: Rob van het Groenewoud
Bron bij huwelijk: Barend Jacob Lissauer
Bron bij huwelijk: Moses Abraham Lissaur
Bron bij huwelijk: Barend Jacob Lissauer
Bron bij huwelijk: Abraham Levie Lissauer
Bron bij huwelijk: David Abraham Lissauer
Bron bij huwelijk: Abraham Lissaur
Bron bij huwelijk: Levie Blitz
Bron bij huwelijk: Salomon Moses Lissaur
Bron bij huwelijk: Israel Jacobs
Bron bij huwelijk: Levij Mozes Lissaur
Bron bij huwelijk: Bension Lissaur
Bron bij huwelijk: Mozes Lissaur
Bron bij huwelijk: Jacob Abraham Lissauer
Bron bij huwelijk: Abraham Jacob Lissauer
Bron bij huwelijk: Nathan Lissauer
Bron bij huwelijk: Barend Jacob Lissauer
Bron bij huwelijk: David Davids
Bron bij huwelijk: Jesaia Lissauer
Bron bij huwelijk: Abraham David Lissauer
Bron bij familie tekst: Jesaia Lissauer
Bron bij familie tekst: Moses Abraham Lissaur
Bron bij familie tekst: Abraham David Lissauer
Bron bij familie tekst: Levie Abraham Lissauer
Bron bij familie tekst: Abraham Levie Lissauer
Bron bij geboorte: David Davids
Bron bij geboorte: Salomon Davids
Bron bij geboorte: Joseph Abraham Prijs
Bron bij geboorte: Simon Buttenwieser
Bron bij geboorte: Samuel Abraham Lissauer
Bron bij geboorte: Bela Saalheimer
Bron bij geboorte: Abraham Lissaur
Bron bij geboorte: Clarance Lissauer
Bron bij geboorte: Rebecca Sammes
Bron bij geboorte: Jacob Joseph Sammes
Bron bij geboorte: Aaltje Simon Faijencier
Bron bij geboorte: Rachel Mozes Lissaur
Bron bij geboorte: David Lissauer
Bron bij geboorte: Jacob Lissauer
Bron bij geboorte: Meijer Mozes Lissauer
Bron bij geboorte: Alexander Lissauer
Bron bij geboorte: Betje Kleerekoper
Bron bij geboorte: Joseph Arje Lissauer
Bron bij geboorte: Levie Blitz
Bron bij geboorte: Sophia Lissauer
Bron bij geboorte: Hartog Blitz
Bron bij geboorte: Abraham Tzemach Kleerekoper
Bron bij geboorte: Carolina Jacob Lissauer
Bron bij geboorte: Mozes Lissaur
Bron bij geboorte: Marianne Aardewerk
Bron bij geboorte: Salomon Lissaur
Bron bij geboorte: Frederika Lissaur
Bron bij geboorte: Israel Jacobs
Bron bij geboorte: Jonas Jacobs
Bron bij geboorte: Maria Koster
Bron bij geboorte: Judik Jacob Loonstein
Bron bij geboorte: Bension Lissaur
Bron bij geboorte: Rebecca Vierra
Bron bij geboorte: Mozes Lissaur
Bron bij geboorte: Jacob David Lissaur
Bron bij geboorte: Jacob Hijman Lissaur
Bron bij geboorte: Christina van Maarsen
Bron bij geboorte: Josephine Rebecca Lissaur
Bron bij geboorte: Catharina Christina Lissaur
Bron bij geboorte: Abraham Jacob Lissauer
Bron bij geboorte: Levie Benedictus Paur
Bron bij geboorte: Roosje Elias Paur
Bron bij geboorte: Nathan Lissauer
Bron bij geboorte: Marianne de Vries
Bron bij geboorte: Samson Joseph de Vries
Bron bij geboorte: Hartog Joseph de Vries
Bron bij geboorte: Chrestina van Bueren
Bron bij geboorte: Barend Jacob Lissauer
Bron bij geboorte: Adeleide Lissaur
Bron bij geboorte: Levij Mozes Lissaur
Bron bij geboorte: Salomon Moses Lissaur
Bron bij overlijden: Dina Joseph Prijs
Bron bij overlijden: Rachel Mozes Lissaur
Bron bij overlijden: Jesayes Kleerekoper
Bron bij overlijden: Carolina Jacob Lissauer
Bron bij overlijden: Mozes Lissaur
Bron bij overlijden: Salomon Lissaur
Bron bij overlijden: Judik Jacob Loonstein
Bron bij overlijden: Bension Lissaur
Bron bij overlijden: Salomon Moses Lissaur
Bron bij overlijden: Jacob David Lissaur
Bron bij overlijden: Jacob Hijman Lissaur
Bron bij overlijden: Sara Barend Voddekoper
Bron bij overlijden: Abraham David Lissauer
Bron bij: Esther Nathan Loonstein winkelierster in garen en band
Bron bij: David Davids diamantslijper
Bron bij: Barend Jacob Lissauer milicien, bode
Bron bij: David Abraham Lissauer koopman/merchant, debutant in de loterij
Bron bij: Jacob Abraham Lissauer koopman/merchant
Bron bij: Simon Buttenwieser israelitisch godsdienstleraar
Bron bij: Abraham Lissaur commissionair
Bron bij: David Lissauer sigarenmaker
Bron bij: Abraham David Lissauer Abraham David Lissauer
Bron bij: Abraham David Lissauer koopman/merchant, venter in de loterij
Bron bij: Joseph Arje Lissauer handelsagent
Bron bij: Levie Blitz diamantslijper
Bron bij: Sophia Lissauer kantoorbediende
Bron bij: Salomon Lissaur kantoorbediende
Bron bij: Bension Lissaur diamantzager, makelaar in diamanten
Bron bij: Rebecca Vierra dienstbode
Bron bij: Mozes Lissaur diamantzager
Bron bij: Rachel Mirjam Lissaur kleermaakster
Bron bij: Jesaia Lissauer diamantsnijder, ambtenaar
Bron bij: Nathan Lissauer slachtersknecht