Bronnen

Titel: Minco, Stella
Auteur: Minco, Stella
Bron bij huwelijk: Manuel Philip Menco
Bron bij adres: Stella Ricardo
Bron bij overlijden: Manuel Philip Menco
Bron bij: Aaron Israel Ricardo gazan; shamash bij de Port. Isr. Gemeente
Bron bij: Aaron Israel Ricardo mohel