Bronnen

Titel: Het Nederlands Joods geslacht Weijel
Auteur: H. J. Barendrdregt
Bron bij: Abraham Weijel collecteur Ned. Staatsloterij, bladzijde: pag. 22