Bronnen

Titel: Genealogie/Parenteel: van Os
Publicatie: http://akevoth.org/family_tree/family_tree.htm
Auteur: Akevoth
AKEVOTH (Traces)-Research of the family origins and heritage of Dutch Jewry (A.R.)
De genealogie van Os is blijkens mededeling mail 11-06-2011 vervaardigd door Hartog van Os.
Bron bij huwelijk: Nathan van Os
Bron bij huwelijk: Lammert Salomon Klein
Bron bij huwelijk: Barend van Os
Bron bij huwelijk: Hartog van Os
Bron bij huwelijk: Marcus Frank
Bron bij huwelijk: Mozes Wans
Bron bij huwelijk: Juda van Os
Bron bij huwelijk: Nathan van Os
Bron bij huwelijk: Neftalie van Os
Bron bij huwelijk: Juda van Os
Bron bij huwelijk: Mordechai Stokvisch
Bron bij huwelijk: Meijer Stokvisch
Bron bij huwelijk: Felix Wolf
Bron bij familie tekst: Hartog Nathan van Os
Bron bij geboorte: Simon van Os
Bron bij geboorte: Jetje van Os
Bron bij geboorte: Rachel van Os
Bron bij geboorte: Duifje van Os
Bron bij geboorte: Kaatje van Os
Bron bij geboorte: Marcus Frank
Bron bij geboorte: Truitje van Os
Bron bij geboorte: Mozes Wans
Bron bij geboorte: Mietje van Adelsbergen
Bron bij geboorte: Jozef Wans
Bron bij geboorte: Henriette Wans
Bron bij geboorte: Juda van Os
Bron bij geboorte: Henriette Peereboom
Bron bij geboorte: Joseph van Os
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Naatje Boas
Bron bij geboorte: Vogeline van Os
Bron bij geboorte: Emanuel van Os
Bron bij geboorte: Joseph van Os
Bron bij geboorte: Neftalie van Os
Bron bij geboorte: Rachel Wertheijm
Bron bij geboorte: Hartog van Os
Bron bij geboorte: Andries van Os
Bron bij geboorte: Salomon van Os
Bron bij geboorte: Femmina Nikkelsberg
Bron bij geboorte: Vogelina van Os
Bron bij geboorte: Klara Mozes Juchenheim
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Hartog van Os
Bron bij geboorte: Keetje Wessel
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Barend van Os
Bron bij geboorte: Kaatje van Os
Bron bij geboorte: Mozes Abraham Jas
Bron bij geboorte: Juda van Os
Bron bij geboorte: Esther Nathan Sluis
Bron bij geboorte: Vrouwtje Stokvisch
Bron bij geboorte: Wessel Isaac Wessel
Bron bij geboorte: Mordechai Stokvisch
Bron bij geboorte: Mietje Hekster
Bron bij geboorte: Meijer Stokvisch
Bron bij geboorte: Esther van Os
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Mina van Os
Bron bij geboorte: Frederica Polak
Bron bij geboorte: Jonas Polak
Bron bij geboorte: Julia Defries
Bron bij geboorte: Barend van Os
Bron bij geboorte: Jetje Roeg
Bron bij geboorte: Duifje van Os
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Nathan van Os
Bron bij geboorte: Duifje van Os
Bron bij geboorte: Hendrikus David Buijsingh
Bron bij geboorte: Paulus David Buisingh
Bron bij geboorte: Hendrika Johanna Maria Couzij
Bron bij geboorte: Dirk J Stet
Bron bij geboorte: Johanna Wolf
Bron bij geboorte: Rachel van Os
Bron bij geboorte: Isaac Elsas
Bron bij geboorte: Levie Elsas
Bron bij geboorte: Rachel Pront
Bron bij geboorte: Betje van Os
Bron bij geboorte: Saul Schavrien
Bron bij geboorte: Barend Schavrien
Bron bij geboorte: Willem Hubeek
Bron bij geboorte: Willem van Os
Bron bij geboorte: Geertruida van Os
Bron bij geboorte: Willem van Os
Bron bij geboorte: Hartog van Os
Bron bij geboorte: Esther Turfreijer
Bron bij geboorte: Barend van Os
Bron bij begraven: Karolina Martha Beisecker
Bron bij overlijden: Jozef Wans
Bron bij overlijden: Emanuel van Os
Bron bij overlijden: Nathan van Os
Bron bij overlijden: Hartog van Os
Bron bij overlijden: Keetje Wessel
Bron bij overlijden: Nathan van Os
Bron bij overlijden: Barend van Os
Bron bij overlijden: Kaatje van Os
Bron bij overlijden: Levie Jas
Bron bij overlijden: Lammert Salomon Klein
Bron bij overlijden: Nathan van Os
Bron bij overlijden: Nathan van Os
Bron bij overlijden: Nathan van Os
Bron bij overlijden: Duifje van Os
Bron bij overlijden: Hendrikus David Buijsingh
Bron bij overlijden: Hartog Nathan van Os
Bron bij overlijden: Maria Gerdina Buijsingh
Bron bij overlijden: Dirk J Stet
Bron bij overlijden: Hendrikus David Buijsingh
Bron bij overlijden: Saul Schavrien
Bron bij overlijden: Maria Sophia van Assenbergh
Bron bij overlijden: Nardus van Os
Bron bij overlijden: Willem van Os
Bron bij overlijden: Geertruida van Os
Bron bij overlijden: Klaas Schill
Bron bij overlijden: Willem van Os
Bron bij: Kaatje van Os bontwerkster, fabrieksarbeidster
Bron bij: Marcus Frank straatventer in allerlei spullen
Bron bij: Truitje van Os fabriekarbeidster
Bron bij: Mozes Wans venter van groente en fruit
Bron bij: Juda van Os poeliersknecht
Bron bij: Joseph van Os schoenmaker, marktkoopman (1924)
Bron bij: Vogeline de Rosa marktkoopvrouw
Bron bij: Nathan van Os zakkenstopper
Bron bij: Neftalie van Os klerenperser
Bron bij: Salomon van Os diamantslijper
Bron bij: Keetje Wessel dienstbode
Bron bij: Kaatje van Os dienstbode
Bron bij: Duifje Barend van der Wiek werkster
Bron bij: Juda van Os zakkenstopper
Bron bij: Wessel Isaac Wessel diamantversteller
Bron bij: Mordechai Stokvisch koopman/merchant; sigarenmaker; venter/pedlar
Bron bij: Meijer Stokvisch koopman/merchant; slager / butcher
Bron bij: Truitje van Os dienstbode
Bron bij: Isaac van Os sigarenmaker; barbier; zakkenstopper
Bron bij: Frederica Polak fabriekarbeidster
Bron bij: Duifje van Os pettenmaakster; modiste
Bron bij: Felix Wolf sigarenmaker / sigar maker; diamantbewerker
Bron bij: Duifje van Os werkster
Bron bij: Hendrikus David Buijsingh varensgezel; schoorsteenveger, schilder; los werkman
Bron bij: Maria Gerdina Buijsingh fabrieksarbeidster
Bron bij: Hendrikus David Buijsingh fabrieksarbeider; lompensorteerder; classificeerder; scheepsschilder; expeditie knecht; hotelbediende; hulpvakarbeider
Bron bij: Johanna Wolf naaister
Bron bij: Isaac Elsas loonslager; straatventer met vis en fruit; slachter; koopman/merchant
Bron bij: Levie Elsas venter/pedlar
Bron bij: Bernard Luza perser; gummikledingmaker
Bron bij: Asser Schavrien loopknecht; fotograaf
Bron bij: Maria Sophia van Assenbergh winkelbediende; filiaal houdster chocolaterie; administratief medewerkster bij chocolaterie
Bron bij: Nardus van Os werkman; poeliersknecht
Bron bij: Nardus van Os poelier
Bron bij: Willem Hubeek vuurstoker op een trawler
Bron bij: Hartog van Os poeliersknecht
Bron bij: Esther Turfreijer fabrieksmeisje
Bron bij tekst: Marcus Frank
Bron bij tekst: Nathan van Os
Bron bij tekst: Keetje Wessel
Bron bij tekst: Hartog van Os
Bron bij tekst: Asser Schavrien