Bronnen

Titel: Gezinskaart Vlissingen
Gezinskaarten bevatten gegevens van gezinnen en hun afzonderlijke gezinsleden in de regel in de periode 1910 - 1939.
Geboorte- overlijdens- huwelijksdata, woonadressen en beroepen staan o.m. hierop vermeld.
Bron bij gezin: Pieter Johannes Crucq 0 , bladzijde: Pieter Johannes Crucq 1904
Bron bij huwelijk: David Cracau, bladzijde: David Cracau 1906
Bron bij huwelijk: Abraham Walg, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij huwelijk: Salomon Cracau, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij huwelijk: Pieter Johannes Crucq, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij adres: Jacob Cracau, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij adres: Rika Cracau, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij adres: Joseph Cracau, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij geboorte: Victor Walg, bladzijde: Abraham Walg 1905
Bron bij geboorte: Marcus Walg, bladzijde: Abraham Walg 1905
Bron bij geboorte: Aaron Walg, bladzijde: Abraham Walg 1905
Bron bij geboorte: Joseph Cracau, bladzijde: David Cracau 1906
Bron bij geboorte: David Cracau, bladzijde: David Cracau 1906
Bron bij geboorte: Sophia Ephraim, bladzijde: David Cracau 1906
Bron bij geboorte: Victor Cracau, bladzijde: David Cracau 1906
Bron bij geboorte: Milka Cracau, bladzijde: David Cracau 1906
Bron bij geboorte: Abraham Walg, bladzijde: Abraham Walg 1905
Bron bij geboorte: Elisabeth Johanna van der Burgt, bladzijde: Salomon Cracau 1911
Bron bij geboorte: Daniel Cracau, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij geboorte: Pieter Johannes Crucq, bladzijde: Pieter Johannes Crucq 1904
Bron bij geboorte: Ester Cracau, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij geboorte: Salomon Cracau, bladzijde: Salomon Cracau 1911
Bron bij geboorte: Betje Josephina Cracau, bladzijde: Pieter Johannes Crucq 1904
Bron bij geboorte: Engeltje Frank, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij overlijden: Victor Cracau, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij: Ari Cracau koopman/merchant, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij: David Cracau lompensorteerder, pakhuisknecht, bladzijde: David Cracau 1906
Bron bij: Jacob Cracau koopman/merchant, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij: Salomon Cracau smid, plaatwerker, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij: Ester Cracau dienstbode, winkelierster, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij: Joseph Cracau smidsleerling, koopman/merchant,, bladzijde: Wed. Victor Cracau
Bron bij: Engeltje Frank koopvrouw, bladzijde: Wed. Victor Cracau