Bronnen

Titel: Genealogie/Parenteel: Bobbe
Publicatie: http://home.planet.nl/~bobbe000/bobbe-home.htm
Auteur: Reinier en Dirkje Bobbe
Bron bij gezin: Joseph Boijd
Bron bij huwelijk: Mozes van Leeuwen
Bron bij huwelijk: Joseph Barend Hakker
Bron bij huwelijk: Salomon Bobbe
Bron bij huwelijk: Joseph de Vries
Bron bij huwelijk: Aron Fresco
Bron bij huwelijk: Hijman Bobbe
Bron bij geboorte: Abraham Isaac Roos
Bron bij geboorte: Rosalie Asscher
Bron bij geboorte: Jetje Bobbe
Bron bij geboorte: Simon Bobbe
Bron bij geboorte: Rachel Hamme
Bron bij geboorte: Truijtje Heijman Cats
Bron bij geboorte: Isaac de Vries
Bron bij geboorte: Sipora de Vries
Bron bij geboorte: Joseph Boijd
Bron bij geboorte: Betsie Hakker
Bron bij geboorte: Saartje Fresco
Bron bij geboorte: Joseph Barend Hakker
Bron bij geboorte: Hijman Bobbe
Bron bij geboorte: Maria van Cleef
Bron bij begraven: Ethel Martha Bobbe
Bron bij overlijden: Hijman Bobbe
Bron bij overlijden: Maria van Cleef
Bron bij overlijden: Aron Fresco
Bron bij overlijden: Jetje Bobbe
Bron bij overlijden: Mozes van Leeuwen
Bron bij overlijden: Betsie Hakker
Bron bij overlijden: Saartje Fresco
Bron bij overlijden: Joseph Barend Hakker
Bron bij overlijden: Ethel Martha Bobbe
Bron bij: Abraham Isaac Roos winkelier in fruit, directeur
Bron bij: Johanna Clara Mary Bobbe Hanneke Bobbe
Bron bij: Joseph Mossel Joop Mossel
Bron bij: Hijman Bobbe commissionair
Bron bij: Maria van Cleef Mietje (Merele) van Kleef
Bron bij: Aron Fresco koopman/merchant
Bron bij: Joseph de Vries reiziger/travelling agent; koopman in ongeregelde goederen/merchant in miscellanious goods
Bron bij: Simon Bobbe koopman/merchant
Bron bij: Truijtje Heijman Cats dienstbode
Bron bij: Rachel Hamme modiste/millener winkelierster in parfumerieen/shopkeeper in perfumes
Bron bij: Abraham Bobbe Adriaan Bobbe
Bron bij: Saartje Fresco costuumnaaister; inpakster chocolade fabriek
Bron bij: Joseph Barend Hakker sigarenmaker; los werkman
Bron bij: Salomon Bobbe 7
Bron bij: Selmon Bobbe Shlomo Bobbe
Bron bij: Jacob Roos Jaap Roos