Bronnen

Titel: Gezinskaart Amersfoort E
Publicatie: http://www.archiefeemland.nl/
Gezinskaarten bevatten gegevens van gezinnen en hun afzonderlijke gezinsleden in de regel in de periode 1910 - 1939.
Geboorte- overlijdens- huwelijksdata, woonadressen en beroepen staan o.m. hierop vermeld.

E betekent, dat er een digitale scan aanwezig is.
Bron bij huwelijk: Salomon Klein, bladzijde: Joseph Klein 1862
Bron bij huwelijk: Abraham Slager, bladzijde: Abraham Slager 1901
Bron bij familie tekst: David van Gelder, bladzijde: David Meijer van Gelder 1829
Bron bij geboorte: Emanuel Jacob Rintel, bladzijde: Emanuel Philip Swelheim 1882
Bron bij geboorte: Lilli Eschwege, bladzijde: Hartog Jacob Henri Peper 1913
Bron bij geboorte: Rachelina Minco, bladzijde: Joseph Klein 1862
Bron bij geboorte: Eliazar Peper, bladzijde: Eliazer Peper 1887
Bron bij geboorte: Hannah Maria Jeannette Peper, bladzijde: Eliazer Peper 1887
Bron bij geboorte: Jeannette de Hond, bladzijde: Stranders, D. - 15-07-1848 - 5422-1439-3880
Bron bij geboorte: Selma Sophie de Wolff, bladzijde: Izaak de Wolff 1876
Bron bij geboorte: Max van Dam, bladzijde: Jakob van Dam 1884
Bron bij geboorte: Jet van der Horst, bladzijde: Salomon Klein 1906
Bron bij geboorte: Hartog Jacob Henri Peper, bladzijde: Hartog Jacob Henri Peper 1913
Bron bij geboorte: Joseph Abraham Klein, bladzijde: Abraham Klein 1868
Bron bij geboorte: Petronella Jacoba Nierkes, bladzijde: Abraham Slager 1901
Bron bij geboorte: Judikjen Klein, bladzijde: Abraham Klein 1868
Bron bij geboorte: Abraham Slager, bladzijde: Abraham Slager 1901
Bron bij geboorte: Abraham Klein, bladzijde: Abraham Klein 1868
Bron bij geboorte: Bernard Abraham Klein, bladzijde: Abraham Klein 1868
Bron bij geboorte: Sarah Nunes Nabarro, bladzijde: Eliazer Peper 1887
Bron bij geboorte: Carolina Rintel, bladzijde: Kaatje Swelheim - Rintel 1844
Bron bij geboorte: Rachel Swelheim, bladzijde: Kaatje Swelheim - Rintel 1844
Bron bij geboorte: Cato Swelheim, bladzijde: Kaatje Swelheim - Rintel 1844
Bron bij geboorte: Hesselina van Rees, bladzijde: Mourits Cohen 1837
Bron bij geboorte: David Philip Stranders, bladzijde: Stranders, D. - 15-07-1848 - 5422-1439-3880
Bron bij geboorte: Joseph Klein, bladzijde: Joseph Klein 1862
Bron bij geboorte: Mietje Troostwijk, bladzijde: Abraham Klein 1868
Bron bij geboorte: David van Gelder, bladzijde: David Meijer van Gelder 1829
Bron bij geboorte: Eva Cohen, bladzijde: A. Cohen geboren 18-05-1886
Bron bij geboorte: Bertha Susanna Wolff, bladzijde: J. Wolff geboren 02-11-1900
Bron bij geboorte: Annaatje Mok, bladzijde: Stranders, D. - 15-07-1848 - 5422-1439-3880
Bron bij geboorte: Mourits Cohen, bladzijde: Mourits Cohen 1837
Bron bij geboorte: Philip Stranders, bladzijde: Stranders, D. - 15-07-1848 - 5422-1439-3880
Bron bij geboorte: Marianne Stranders, bladzijde: Stranders, D. - 15-07-1848 - 5422-1439-3880
Bron bij geboorte: Flora Blom, bladzijde: Hermannus Josephus Casparus Breuker
Bron bij geboorte: Kaatje Rintel, bladzijde: Kaatje Swelheim - Rintel 1844
Bron bij geboorte: Marie Evalina Peper, bladzijde: Wolf Peper 1882
Bron bij geboorte: Rebekka de Jong, bladzijde: Wolf Peper 1882
Bron bij geboorte: Salomon Klein, bladzijde: Salomon Klein 1906
Bron bij geboorte: Tobias Philippus Swelheim, bladzijde: Kaatje Swelheim - Rintel 1844
Bron bij geboorte: Jacob Peper, bladzijde: Jacob Peper 1854
Bron bij geboorte: Maria Mok, bladzijde: Jacob Peper 1854
Bron bij geboorte: Izaak de Wolff, bladzijde: Izaak de Wolff 1876
Bron bij geboorte: Emanuel Philip Swelheim, bladzijde: Kaatje Swelheim - Rintel 1844
Bron bij geboorte: Wolf Peper, bladzijde: Wolf Peper 1882
Bron bij geboorte: Jakob van Dam, bladzijde: Jakob van Dam 1884
Bron bij overlijden: Saartje Swelheim, bladzijde: Emanuel Philip Swelheim 1882
Bron bij overlijden: Rachelina Minco, bladzijde: Joseph Klein 1862
Bron bij overlijden: Max van Dam, bladzijde: Jakob van Dam 1884
Bron bij overlijden: Kaatje Rintel, bladzijde: Kaatje Swelheim - Rintel 1844
Bron bij overlijden: David Philip Stranders, bladzijde: Stranders, D. - 15-07-1848 - 5422-1439-3900
Bron bij overlijden: Annaatje Mok, bladzijde: Stranders, D. - 15-07-1848 - 5422-1439-3880
Bron bij: Hartog Jacob Henri Peper koopman, bladzijde: Hartog Jacob Henri Peper 1913
Bron bij: Anna Pijnappel costuumnaaister, bladzijde: Anna Pijnappel 1910
Bron bij: Abraham Slager electricien (1931), bladzijde: Abraham Slager 1901
Bron bij: Tobias Philippus Swelheim clerk; kleinhandelaar in textielgoederen, bladzijde: Emanuel Philip Swelheim 1882
Bron bij: Jacob Klein boekhandelaar, bladzijde: Joseph Klein 1862
Bron bij: Abraham Klein koopman; winkelier, bladzijde: Abraham Klein 1868
Bron bij: Joseph Mechanicus groenteverkoper, bladzijde: Eliazar Bas 1864
Bron bij: Eliazar Peper bedrijfsleider; koopman (1910); directeur NV (1918), bladzijde: Eliazer Peper 1887
Bron bij: Hermannus Josephus Casparus Breuker electricien / electrician, bladzijde: Hermannus Josephus Casparus Breuker
Bron bij: Jacob Troostwijk koopman; uitdrager, bladzijde: Jacob Troostwijk 1857
Bron bij: Joseph Klein koopman in lompen; kleermaker (1885), bladzijde: Joseph Klein 1862
Bron bij: David van Gelder slachter; koopman in vee, bladzijde: David Meijer van Gelder 1829
Bron bij: Emanuel Philip Swelheim meesterknecht, bladzijde: Emanuel Philip Swelheim 1882
Bron bij: Wolf Peper handelsreiziger in papier; grossier; koopman, bladzijde: Wolf Peper 1882
Bron bij: Jakob van Dam chazzan in Amersfoort; godsdienstleraar, bladzijde: Jakob van Dam 1884
Bron bij tekst: Eliazar Peper, bladzijde: Eliazer Peper 1887
Bron bij tekst: David van Gelder, bladzijde: David Meijer van Gelder 1829
Bron bij tekst: Dina Cohen, bladzijde: Mourits Cohen 1837