man Hermanus Pinkhof‏‎ #45505‎, zoon van Meijer Pinkhof en Klaartje Hermanus Beer‏.
Geboren ‎10 mei 1863 (21 Iyar 5623) Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland‎, bron: Rotterdam Stadsarchief (geboorten), bron: Gezinskaart Amsterdam, overleden ‎16 jul 1943 (13 Tamuz 5703) Westerbork, Drente, Nederland‎, 80 jaar, bron: Genlias Overlijden/Deaths, begraven ‎2 nov 1945 (26 Cheshvan 5706) Muiderberg, Noord-Holland, Nederland, bron: Boek: ANAFIEM GEDOE'IEM overleden joodse artsen 1940 - 1945. Beroep: arts, bron: Gezinskaart Amsterdam
In Digitaal Monument voor Joden in Nederland vonden we de volgende gegevens:
Hermanus Pinkhof studeerde geneeskunde in Leiden, waar hij op 4 maart 1885 zijn artsexamen aflegde. Hij promoveerde op 29 januari 1886 in Leiden op een proefschrift 'Over de werking van eenige hartgiften'. Hermanus Pinkhof woonde en hield praktijk aan de Amstelkade 173 in Amsterdam. Hij werd wijkarts bij het Nederlands-Israëlitisch Armbestuur en later gemeentearts.

Hermanus Pinkhof was een prominent lid van de medische beroepsverenigingen, zowel in besturen als in commissies. Hij was tevens een bekend medisch auteur, vooral als medewerker en, vanaf 1911, als redacteur van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij schreef boeken en artikelen over onder meer kwakzalverij, het Nieuw-Malthusianisme, het medisch beroepsgeheim, de vrije artsenkeuze, homoeopathie, de inentingsdwang, de kindersterfte, de deontologie en de eubiotiek (de kunst van het voorkomen van ziekten) van het joodse volk. Samen met Pieter van der Wielen (1872-1947) schreef hij zijn bekendste werk, het 'Pharmacotherapeutisch vademecum. Opgave der meest gebruikelijke geneesmiddelen met vermelding van samenstelling en aanwending'.

Binnen de joodse gemeenschap werd hij erkend als Talmoedkenner. In 1904 verleende opperrabbijn J.H. Dünner hem de titel van chover. Hij was president-curator van het Nederlands Israëlietisch Seminarium. Hij verzorgde de teksteditie van een veertiende-eeuws Hebreeuws handschrift over de pest: 'Abraham Kashlari over pestachtige koortsen'. Pinkhof spande zich eveneens in voor een goede opleiding van de mohaliem (besnijders). Daarnaast was hij lid van de Kerkenraad en van de Centrale Commissie tot de Zaken van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap. Hij was een overtuigd Zionist. Op latere leeftijd is Hermanus Pinkhof benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Hermanus Pinkhof is in Westerbork overleden en op 2 november 1945 op de joodse begraafplaats Muiderberg herbegraven. Hij was gehuwd. Zijn vrouw overleefde de oorlog. Van hun acht kinderen hebben vijf zonen (Meyer, Sallie, Jacob, Leonard en Joseph) de oorlog niet overleefd.
In juli 1943 is in Het Joodsche Weekblad een necrologie geplaatst voor Herman Pinkhof.

Gehuwd ‎6 mei 1891 (28 Nisan 5651) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, bron: Gezinskaart Amsterdam (minimaal 38 jaar gehuwd) met:

woman Adeline de Beer‏‎ #45508‎, dochter van Salomon Levie de Beer en Sophie Andries‏.
Geboren ‎3 jun 1867 (29 Iyar 5627) Utrecht, prov. Utrecht, Nederland‎, bron: Genlias Overlijden/Deaths, bron: Gezinskaart Amsterdam, bron: MAILGROEP GENEALOGIE SENIORWEB, bron tekst: geboorteakte Utrecht 1867/893, overleden ‎na 13 feb 1930‎, minimaal 62 jaar, bron: WieWasWie (huwelijken). Beroep: pianolerares, bron: Joods Monument Joodse Gemeenschap in Nederland

Kinderen:

1.
manstar  Meijer Pinkhof‏‎ #47759
Geboren ‎26 jan 1892 (26 Tevet 5652) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Gezinskaart Amsterdam, bron: Gezinskaart Amsterdam, bron: WieWasWie (huwelijken), overleden ‎23 jul 1943 (20 Tamuz 5703) Sobibor, Polen‎, 51 jaar, doodsoorzaak: vermoord, bron: Joods Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. Beroep: assistent van de universiteit, bron: Joods Monument Joodse Gemeenschap in Nederland

2.
manstar  Sallie Pinkhof‏‎ #47760
Geboren ‎15 jun 1893 (1 Tamuz 5653) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Gezinskaart Amsterdam, bron: Gezinskaart Amsterdam, overleden ‎31 jan 1945 (17 Shevat 5705) Kdo Oranienburg‎, 51 jaar, doodsoorzaak: vermoord, bron: Joods Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. Beroep: kantoorbediende; handelscorrespondent, bron: Gezinskaart Amsterdam

3.
man Jacob Pinkhof‏‎ #47761
Geboren ‎15 feb 1895 (21 Shevat 5655) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Gezinskaart Amsterdam, bron: Gezinskaart Amsterdam, overleden ‎19 sep 1942 (8 Tishrei 5703) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, 47 jaar, doodsoorzaak: zelfmoord, bron: Joods Monument Joodse Gemeenschap in Nederland, begraven ‎20 sep 1942 (9 Tishrei 5703) Muiderberg, Noord-Holland, Nederland, bron: Burial permit Muiderberg. Beroep: arts, bron: Gezinskaart Amsterdam
Jacob Pinkhof studeerde eerst farmacie en later geneeskunde in Amsterdam. Hij promoveerde op 27 juni 1919 in Amsterdam aan de Faculteit der Wis- en natuurkunde op een proefschrift 'Over de toepassing der electrometrische titraties'. Op 9 april 1924 legde hij het artsexamen af. Jacob Pinkhof specialiseerde zich in de oogheelkunde. Hij vestigde zich als specialist in de Jan van Eyckstraat 20 in Amsterdam en hij hield tevens praktijk in Pretoriusstraat 18 en aan Daniël Willinkplein 5. Hij is de auteur van de 'Berieth Kodesj. Handleiding tot de kennis der voorschriften omtrent de besnijdenis'.

4.
woman Clara Pinkhof‏‎ #45534
Geboren ‎25 okt 1896 (18 Cheshvan 5657) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Joods Historisch Museum Amsterdam, bron: Gezinskaart Amsterdam, overleden ‎0 nov 1984 Haifa, Israel‎, 88 jaar, bron: Joods Historisch Museum Amsterdam. Beroep: onderwijzeres, bron: Gezinskaart Amsterdam
In de Mediatheek van het Joods Historisch Museum vonden we het volgende:

De schrijfster Clara Asscher-Pinkhof werd op 25 oktober 1896 in Amsterdam geboren als vierde kind van de arts Hermanus Pinkhof en diens vrouw Adèle de Beer. Het was een groot joods gezin waarin zij werd geboren. Vóór haar waren al drie jongens geboren en na haar zouden nog vier kinderen volgen; twee jongens en twee meisjes. Al toen zij een jaar of zestien was, schreef Clara kinderversjes en verhaaltjes die zij soms publiceerde in bladen als "De Joodse Jeugdkrant Betsalel" en "De Kinderwereld". Na een opleiding tot lerares werkte ze een jaar in het Betuwse Deil. Daarna gaf ze les op een joodse school in Amsterdam.

In Amsterdam leerde zij Avraham Asscher kennen met wie ze op 3 april 1919 zou trouwen. Asscher was een veelbelovende jonge rabbijn die kort na zijn huwelijk met Clara Pinkhof tot opperrabbijn van Groningen werd benoemd. Daarop trok het jonge paar naar Groningen waar zij kort na elkaar zes kinderen kregen. Als eerste werd de tweeling Elie en Menachem geboren. Daarna volgde twee zoons en een dochter die Jitschak, Meier en Roza werden genoemd. Als laatste werd hun dochter Fieke geboren. Al tijdens de laatste zwangerschap van Clara was Avraham Asscher ernstig ziek geworden. Hij ging om genezing te zoeken naar Lugano in Zwitserland. Daar werd nog een poging ondernomen hem door middel van een operatie van zijn kwaal af te helpen. Het mocht echter niet baten. Op 10 mei 1926, vier maanden na de geboorte van zijn jongste dochter Fieke, overleed Avraham Asscher. De pas 29-jaar oude Clara Asscher-Pinkhof bleef met zes kleine kinderen achter. Ondanks verzoeken van Avrahams familie om terug te keren naar Amsterdam bleef zij in Groningen wonen waar zij de kost verdiende met het geven van lezingen en cursussen. Ook publiceerde zij kinderverhalen. Haar boek "Aan de wal" werd in 1932 bekroond als beste meisjesboek. Kort voor de Duitse bezetting vertrok haar 16-jarige dochter Roza in november 1939 naar Palestina om er als verpleegster te gaan werken

In het najaar van 1940, na de Duitse inval, keerde Clara noodgedwongen met haar jongste dochter Fieke terug naar Amsterdam waar ze les ging geven aan de joodse meisjes-industrieschool. De tweeling Elie en Menachem woonden al enige tijd voor hun studie in de hoofdstad. Meier en Jitschak bleven in Groningen. Elie en Menachem waren inmiddels getrouwd omdat zij dachten dat dit hun voor deportatie zou behoeden. Het pakte echter anders uit en Elie en zijn vrouw Flory doken onder terwijl zijn tweelingbroer Menachem en zijn vrouw Tamar zich meldden voor wat eufemistisch 'emigratie' werd genoemd. Net als hun broer Elie doken ook Jitschak, Meier en Fieke onder. Hun moeder kon dit niet opbrengen en hielp in de schoolvakanties bij het opvangen van kinderen die in de Hollandsche Schouwburg werden ondergebracht. Later zou zij deze ervaringen verwerken in haar in 1946 gepubliceerde boek "Sterrekinderen". Clara zelf werd op 26 mei 1943 opgepakt en naar Westerbork gevoerd. Vandaar zou ze op 11 januari 1944 naar Bergen-Belsen worden gedeporteerd. Als door een wonder overleefde ze de oorlog doordat zij deel uitmaakte van een groep joden die werd uitgewisseld tegen Duitse krijgsgevangenen. Via Wenen, Bulgarije, Turkije en Syrie bereikte ze Palestina. Hier vond ze haar dochter Roza en enkele andere familieleden terug. Haar vijf broers bleken de oorlog niet te hebben overleefd. Ook haar zoons Menachem en Jitschak werden in de kampen vermoord.

In 1946 reisde haar dochter Fieke naar haar moeder in Palestina. Samen zorgden moeder en dochter voor hun onderhoud. Clara schreef Engelse schetsen die door haar dochter Fieke werden geïllustreerd. In 1947 keerde Clara Asscher-Pinkhof terug naar Nederland om de redders van haar kinderen te bedanken. Die reis betaalde zij door in Nederland lezingen te houden. Terug in de inmiddels uitgeroepen Staat Israël schreef zij haar eerste hebreeuwse kinderverhalen. Omdat zij voelde dat haar kennis van deze taal ontoereikend was volgde ze een cursus en deed vervolgens een opleiding tot lerares hebreeuws.

Inmiddels was haar dochter Fieke getrouwd met Jacob Langer en zelf hertrouwde Clara in 1958 met Asher Czaczes. In de jaren daarna zette ze haar levensverhaal op papier dat in 1966 werd gepubliceerd onder de titel "Danseres zonder benen". Een jaar later overleed haar man. In 1968 verhuisde Clara Asscher-Pinkhof naar Bet Joles, een bejaardentehuis voor Nederlandse en Duitse joden in Haïfa. Ook hier bleef zij actief en gaf nog altijd hebreeuwse lessen. In november 1984 overleed zij op 88-jarige leeftijd.

5.
manstar  Leonard Pinkhof‏‎ #47762
Geboren ‎19 jun 1898 (29 Sivan 5658) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Gezinskaart Amsterdam, overleden ‎23 jul 1943 (20 Tamuz 5703) Sobibor, Polen‎, 45 jaar, doodsoorzaak: vermoord, bron: Joods Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. Beroep: leraar tekenen op de ambachtschool, bron: Joods Monument Joodse Gemeenschap in Nederland
Leonard was de zoon van huisarts Herman Pinkhof. Zijn moeder was pianolerares. Het gezin waarin hij opgroeide vormde de voedingsbodem voor zijn joodse identiteit en zijn artistieke begaafdheid.
Leonard werd na een driejarige HBS-opleiding als schilder gevormd op de Rijksschool voor Kunstnijverheid, gevestigd in het Rijksmuseum. Na zijn eindexamen in 1919 werd hij toegelaten tot de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Daar volgde hij cursussen in modeltekenen, schilderen en grafische technieken.
In 1922 kreeg hij een aanstelling als leraar tekenen aan de Ambachtschool in Den Helder. Daar vestigde hij zich ook in maart 1922 en zou er blijven wonen tot aan zijn gedwongen vertrek in 1941.
In 1927 trouwde hij met de uit Den Haag afkomstige onderwijzeres Betsy Koekoek.
Pinkhof was een actieflid van de Helderse Kille. Op 31 october 1936 werd hij gekozen in het Kille-bestuur. Geregeld vervulde hij een rol in de synagogediensten.
Ook in het culturele leven van Den Helder speelde hij een rol. Hij was in 1925 mede-oprichter van de plaatselijke kunstenaarsvereniging De Noorder Kunstkring, waarvan hij van 1927-1940 voorzitter was.
Leonard voelde zich sterk met de stad verbonden. Dit kwam tot uiting toen hij in 1927 de opdracht ontving om een schilderij te maken voor de raadzaal van het tot stadhuis verbouwde weeshuis. Dit schilderij, dat zich tegenwoordig in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers bevindt, draagt de titel 'Vertegenwoordig ons en leid' en is een symbolische verbeelding van de leidende en beschermende rol, die de Helderse burgemeester voor de bevolking vervulde.
Bij deze gelegenheid ontwierp Leonard ook het houten inktstel dat door de joodse gemeente aan de burgemeester werd aangeboden. Vele schilderijen en tekeningen heeft hij gemaakt van Den Helder of die in enig opzicht met Den Helder te maken hadden. Zo maakte hij illustraties voor 't Juttertje, de zaterdagbijlage van de Heldersche Courant.
In het boekje " de Kille aan het Marsdiep" vonden we het volgende over Leonard Pinkhof:

Leonard ontving vrij vaak opdrachten uit de Joodse gemeenschap in Nederland zoals een ontwerp voor een voorhang van de Synagoge Zuid in Amsterdam, een ontwerp voor de voorhang van de Synagoge Folkingestraat in Groningen en verder ontwerptekeningen voor enkele van de ramen voor de Synagoge Oost in Amsterdam.
In november 1940 werd Pinkhof op last van de bezetter ontheven en vervolgens ontslagen uit zijn betrekking als leraar. Leonard vertrok met zijn gezin naar Oudesluis, het gezin Jippes. Hij gaf tekenlessen in het nabijgelegen 'Werkdorp Wieringermeer'. In deze tijd heeft hij diverse tekeningen van Oudesluis en omgeving gemaakt. Aan dat verblijf kwam een einde toen er bij het gezin Jippes Duitse officieren werden ingekwartierd. In september 1941 verhuisde het gezin naar Amsterdam. Daar had Leonard per 1 oktober een tijdelijke baan gevonden bij de A.B. Davidsschool in de Valckenierstraat.
Omdat Leonard in het bezit was van 'Palestinapapieren', waarvan het heette dat ze de kans gaven op emigratie naar Palestina via krijgsgevangenenruil met geallieerden, heeft het nog tot juni 1943 geduurd eer het gezin Pinkhof in Westerbork terechtkwam. Een maand daarna werd Leonard samen met zijn gezin op transport gezet naar Sobibor.

6.
woman Sophie Pinkhof‏‎ #47763‎
Geboren ‎11 mei 1900 (12 Iyar 5660) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Gezinskaart Amsterdam‎. Beroep: godsdienstonderwijzeres, bron: Gezinskaart Amsterdam
Sophie Pinkhof gaat in 1936 naar Palestina, bron: Gezinskaart Amsterdam

7.
woman Marianne Pinkhof‏‎ #47764‎
Geboren ‎26 mei 1902 (19 Iyar 5662) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Gezinskaart Amsterdam, overleden ‎5 feb 1903 (8 Shevat 5663) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, 0 jaar, bron: Gezinskaart Amsterdam

8.
woman Marianne Pinkhof‏‎ #47765
Geboren ‎12 dec 1903 (23 Kislev 5664) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Gezinskaart Amsterdam

9.
manstar  Jozef Pinkhof‏‎ #47766
Geboren ‎26 apr 1906 (1 Iyar 5666) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Gezinskaart Amsterdam, bron: Gezinskaart Amsterdam, overleden ‎7 jan 1945 (22 Tevet 5705) Bergen-Belsen, Duitsland‎, 38 jaar, doodsoorzaak: vermoord, bron: Joods Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. Beroep: accountant, bron: Gezinskaart Amsterdam


Gezins gebeurtenissen
Neem contact op.