woman Evelina de Jong‏‎ #41439‎
Geboren ‎23 mei 1873 (26 Iyar 5633) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: MAILGROEP GENEALOGIE SENIORWEB, overleden ‎na 26 mei 1931‎, minimaal 58 jaar, bron: WieWasWie (huwelijken). Woonplaats: ‎26 mei 1931 (10 Sivan 5691) Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, bron: WieWasWie (huwelijken)

Huwelijk/relatie met:

man Hartog Elion‏‎ #41438‎
Geboren ‎27 jan 1853 (18 Shevat 5613) Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland‎, bron: MAILGROEP GENEALOGIE SENIORWEB, overleden ‎voor 26 mei 1931‎, maximaal 78 jaar, bron: WieWasWie (huwelijken). Beroep: scheikundige, bron: MAILGROEP GENEALOGIE SENIORWEB

Kinderen:

1.
man Max Elion‏‎ #144307
Geboren ‎10 okt 1895 (22 Tishrei 5656) Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland‎, bron: Rotterdam Stadsarchief (geboorten)‎. Beroep: bouwkundig ingenieur (1931), bron: WieWasWie (huwelijken). Woonplaats: ‎26 mei 1931 (10 Sivan 5691) Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, bron: WieWasWie (huwelijken)
2.
man Leonard Elion‏‎ #144308‎
Geboren ‎± 1895‎, bron: WieWasWie (huwelijken)‎. Beroep: scheikundige (1931), bron: WieWasWie (huwelijken)
3.
man Eduard Elion‏‎ #41405
Geboren ‎29 jul 1900 (3 Av 5660) Den Haag, Zuid-Holland, Nederland‎, bron: MAILGROEP GENEALOGIE SENIORWEB‎. Beroep: directeur van het laboratorium voor Gistingstechniek en Toegepaste Chemie te 's-Gravenhage., bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Onstaand artikel is ontleend aan de site van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; onderdeel ondernemers.

Elion, Prof. Ir. Dr. Eduard. - Directeur van het Laboratorium voor Gistingstechniek en Toegepaste Chemie te 's-Gravenhage. -
Geboren op 29 Juli 1900 te 's-Gravenhage als zoon van Dr. Hartog Elion, adviseur der Heineken's Bierbrouwerij Mij en Eveline de Jong. Gehuwd met Anny van Esso. - Nadat Prof. Ir. Dr. Elion de H. B. S. te 's-Gravenhage had doorlopen, studeerde hij scheikunde aan de T.H. te Delft. In 1925 verwierf hij de titel van scheik. ing. — In October van dit jaar werd hij door de Nederlandse Vereniging Studiefonds Pasteur voor een jaar uitgezonden naar het Instituut Pasteur te Parijs voor de bestudeering van gistingsonderwerpen.
Twee jaar achtereen mocht hij deze beurs ontvangen. In October 1927 promoveerde hij aan de Universiteit te Parijs bij Prof. A. Fernbach op: „Recherches sur Ie röle du phosphore dans la vie de la levure et dans la fermentation alcoolique" tot docteur ès-sciences physiques (avec
mention tres honorable).
In 1928 stichtte hij te 's-Gravenhage met zijn broer Dr. L. Elion het Laboratorium voor Gistingstechniek en Toegepaste Chemie, waarvan hij nog steeds directeur is. Zijn benoeming tot professor h.c. aan de Hoogeschool voor Gistingsbedrijven te Gent ontving hij in October 1937, bij het ±50-jarig bestaan dezer Hoogeschool, waarbij hij als eenige Nederlander op uitnoodiging een Nederlandsche rede hield: „Een halve eeuw industrieele bereiding van reincultuurgist in de bierbrouwerij" (afgedrukt in het gedenkboek van de Hoogeschool). - Het laboratorium stelt zich ten doel advies te geven op gistingsgebied en het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe procédé's. Het werkt volkomen onafhankelijk en geeft aan ieder, die zulks wenscht, advies. - Prof. Ir. Dr. Elion is door den President der Fransche Republiek benoemd tot officier du Mérite Agricole. In zijn studententijd is hij opgetreden als excursieleider van het Technologisch Gezelschap, later werd hij tot secretaris van dit gezelschap benoemd. -
In 1934 werd hij gekozen tot Fellow of the Royal Society of Arts te Londen. Verder is hij lid van de Nat. Comm. van Landbouwindustrieën, welke door den minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart werd ingesteld en tevens benoemd tot adj.-secr.-gen. van het uitvoerend comité daarvan. Deze functie bekleedde Prof. Ir. Dr. Elion eveneens op het 5e Internationale Technisch Chemie Congres van Landbouwindustrieën, dat in Juli 1937 te Scheveningen werd gehouden. Hij vertegenwoordigde de Nederlandse Chemische Vereniging op verschillende congressen in het buitenland. Zo bezocht hij verschillende landen van Europa. - Groot is het aantal artikelen, dat Prof. Ir. Dr. Elion heeft gepubliceerd, o.a. in het Nederlandse Tijdschrift Hygienische Microbische Ser., de Brennerei Zeitung., het Chemisch Weekblad en in vele andere bladen en periodieken. - van Soutelandelaan l, 's-Gravenhage.
, bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Gezins gebeurtenissen
Neem contact op.